Annonse

Investér i bedriftskultur og ta kundeopplevelsen inn i styrerommet

HSMAI, den verdensomspennende organisasjonen for salgs- og markedsføringsledere i alle deler av reisebransjen, er kjent for sitt sterke fokus på etterutdanning og formidling av trender innen reiselivsnæringen og markedsføringsledelse. I flere år har de kjempet for å høyne servicenivået i reisebransjen i Norge gjennom "Serviceløftet", nå videreutvikles dette på et europeisk nivå. Dette er ikke et servicekurs eller et treningsprogram, men snarere et program og et strategisk verktøy for å møte fremtidens kunder.

Marginene for å trå feil er mindre enn noen gang. Aktører som Tripadvisor, Trivago m.fl. blir bare bedre og bedre på å fortelle hva bedriftene faktisk leverer og hva kundene faktisk vil ha. Fremtidens vinnere er de som investerer i sin bedriftskultur og tar kundeopplevelsen inn i styrerommet. The Service Pledge, eller Serviceløftet på norsk, er en metode og et program som gjør nettopp det.

HSMAI har utviklet en egen sertifisering, for å veilede og fasilitere programmet, HSMAI Executive Coach Certification, og NHO Reiseliv støtter satsningen.

- «Serviceløftet» - HSMAI Region Europe Service Pledge ProgramThe Winning for Customers, vil være en av HSMAIs største og viktigste satsninger fremover. Morgendagens vinnere er de som investerer i sin bedriftskultur og tar kundeopplevelsen på alvor, sier prosjektleder Linda M. Ramberg.

Målgruppen for dette programmet er hoteller, destinasjonsselskaper og andre reiselivsbedrifter som jobber med service på et strategisk nivå idag.

London-konferanse med fokus på service

  1. til 16. september er det klart for «The HSMAI Day», på flotte Chesterfield Mayfair Hotel i London. En heldagskonferanse, som skal gi ledere i reiselivsnæringen en oversikt over hva som rører seg i bransjen, med fokus på tema HSMAI mener det er viktig næringen setter på agendaen. Årets tema er “Winning for customers and company culture”, gjennom HSMAI Region Europes «Serviceløfteprogram» - The Service Pledge.

- De fleste bedrifter har en visjon, mange har også et sett med verdier, like viktig bør det være å ha et serviceløfte (service pledge). Etter tre dager i London, med en åpen samling  (The HSMAI Day) og to dager med workshop, vil deltagerne kunne reise hjem med et forslag til Serviceløfte for sin bedrift, samt en handlings- og implementeringsplan. Hele «Winning for Customers – The Service Pledge» programmet, er delt inn i fire moduler og fem halvdags workshops. Om du deltar på introduksjonen i London, vil bedriften kunne gjennomføre hele programmet over fire bedriftsinterne workshops i etterkant, sier Linda M. Ramberg.

På The HSMAI Day, 14. september, vil Frank Fiskers, tidligere President & CEO i Scandic Hotels, åpne med foredraget "Winning your customers with your culture!". Det blir foredrag av flere, topp internasjonale foredragsholdere om hva som rører seg i bransjen, med fokus på temaene kundeopplevelse, bedriftskultur og serviceløfte.

NHO Reiseliv er tilskuddsgiver for å sertifisere norske deltagere til HSMAI Executive Coach, og ved hjelp av NHO Reiselivs Utviklingsfond, kan HSMAI tilby sertifisering til halv pris for norske deltagere.

Bilde:

Frank Fiskers, tidligere President & CEO i Scandic Hotels, holder åpningsforedraget «Winning your customers with your culture» i London.

Annonse
Annonse
Annonse