Annonse

- Kleppa må vente

NHO Reiseliv ber samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vente med å endre reglene for utenlandske turbusser i Norge. Etter planen skal de nye reglene for utenlandske turbusser i Norge tre i kraft 1. april iår.

‒ Reiselivet trenger forutsigbarhet. Når reglene ennå ikke er klare, mener NHO Reiseliv det eneste riktige er at Kleppa venter med å innføre reglene til neste sesong, sier adm. dir. i NHO Reiseliv, Knut Almquist.

Flere reiselivsbedrifter har reagert sterkt på de nye reglene for utenlandske turbusser i Norge og at de nye reglene ikke er ferdige.

‒ Vi har tiltro til at samferdselsministeren har forståelse for at reiselivsbedriftene må ha noe konkret å forholde seg til, ellers kan den økonomiske usikkerheten bli for stor, sier Almquist.

I et ferskt brev til samferdselsministeren, skriver NHO Reiseliv bl.a.: "Enda har ikke de nye forskriftene kommet på høring, og virksomhetene vet således ikke hva de har å forholde seg til når nye kontraktsforhandlinger starter i april for 2013".

‒ Vi ønsker å kjøpe tid for reiselivsbedriftene. Derfor ber om vi om utsettelse, sier Knut Almquist.

De nye kabotasjereglene for persontransport kan påføre norske distriktshoteller rundt 100.000 tapte gjestedøgn, tror bransjefolk på Vestlandet. Mange utenlandske turoperatører har signalisert at de vil redusere aktiviteten i Norge, noen allerede fra i sommer, flere fra sommeren 2013. Noen sier de vil benytte svenske flyplasser som innfallsport til Norge. Å benytte norske
bussoperatører skal ikke være aktuelt, på grunn av mye høyere priser.

De nye kabotasjereglene innebærer at fra 1.april iår får transportører fra andre EØS-land rett til å drive turbusstransport mellom reisemål innenfor Norge i inntil 30 dager i strekk, avgrenset til ialt 45 dager i løpet av ett kalenderår. Etter dagens regelverk og praksis har utenlandske transportører adgang til å utføre innenlands turbusstransport i Norge når dette skjer på ”midlertidig basis”. Til nå har man ikke hatt noen nærmere tolking av begrepet ”midlertidig”.

Foto: C.H./www.visitnorway.com

Les hele artikkelen i HRR nr.1, som sendes ut til abonnentene neste uke.

Annonse
Annonse
Annonse