Annonse

Kun 19% i reiselivet tror på normalsituasjon innen ett år

I NHOs nye økonomibarometer svarer 43 prosent av NHOs medlemsbedrifter at de tror at de vil være tilbake til en normalsituasjon etter coronakrisen innen ett år. Tallene er imidlertid mye lavere for reiselivet. Kun 19 prosent av de spurte bedriftslederne i reiselivet tror på en normalsituasjon innen ett år.

I stedet sier 80 prosent av NHO Reiselivs medlemsbedrifter at de vil trenge mer enn ett år, og trolig mer enn to år, for å komme tilbake til en normalsituasjon.

– Selv om samfunnet gradvis åpnes opp igjen, og flesteparten av nordmenn skal feriere i Norge, ser det fortsatt bekmørkt ut for store deler av reiselivet og alle de permitterte som nå frykter for jobbene sine, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Kun 19 prosent av bedriftsledere fra reiselivet tror på en normalsituasjon innen ett år.

I samme undersøkelse sier hele 97 prosent av NHO Reiselivs medlemsbedrifter at de frykter at omsetningen de neste 6 månedene vil være lavere enn ved en normal situasjon. Tallet er betydelig høyere enn for NHOs totale medlemsmasse.

– Reiselivet vil få det tøft i sommeren og utover høsten med dagens restriksjoner. Her trengs mange tiltak. Blant annet må kompensasjonsordningen utvides og forlenges minst til høsten, og permitteringsordningen må forlenges, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv mener dessuten at tiltakspakken for sesongbedrifter må presiseres. Lønnstilskudd er et annet tiltak som må vurderes, i tillegg til en justering av serveringsmomsen til 15 prosent, og utsettelse eller tilpasning av utgifter for blant annet leiebilselskaper.

I NHOs økonomibarometer sier hele tre av fire bedriftsledere at de, i svært eller ganske stor grad, vil være avhengige av nye eller endrede politiske rammevilkår for å skape vekst og nye jobber de neste fem årene. Dette understreker både hvor små marginene var i bransjen før coronakrisen, og hvor langvarig effektene av krisen vil være for norsk reiseliv.

Foto: Freepik

Annonse
Annonse
Annonse