Annonse

Lønnsvekst på 3,7% i hotell og restaurant

Denne uken la Teknisk Beregningsutvalg frem nye tall som viser hvor stor lønnsveksten var i 2019. Statsansatte ble lønnsvinnere med en lønnsvekst på 3,8 prosent. På annenplass følger ansatte i hotell og restaurant, med en lønnsvekst på 3,7 prosent.  

– Dette viser at ansatte i restaurant og hotell har hatt en svært god lønnsvekst i 2019. Lønnsveksten var høyere enn alle andre yrkesgrupper innenfor privat sektor. Påstander om dårlig lønnsutvikling i hotell og restaurantbransjen gir et feilaktig bilde, og det bekrefter de foreløpige tallene fra Teknisk Beregningsutvalg, sier NHO Reiselivs direktør for arbeidslivspolitikk, Magne Kristensen (bildet).

For de største forhandlingsområdene samlet er lønnsveksten fra 2018 til 2019 beregnet til 3,4 prosent – en oppgang fra 2,8 prosent i 2018, ifølge de foreløpige tallene fra Teknisk Beregningsgrunnlag. Den endelige rapporten kommer i slutten av mars.

– Hotell og restaurant-ansatte har hatt en markant høyere lønnsvekst enn øvrige arbeidsgrupper. Det er dette som er realiteten, og som legger grunnlaget for årets lønnsoppgjør, avslutter Kristensen.  

Annonse
Annonse
Annonse