Annonse
A hotel sign reflected in the glass of the building

Losjiomsetningen ned 64% i november

Det var betydelig tilbakegang for hotellene i Norge samlet per 30/11 og i november, viser tall fra SSB.

Tabellen viser utvikling for norske hoteller per november mht gjestedøgn, priser og belegg 2020 vs 2019 (1000)

November 2020     2019    2020   +/-    Akkumulerte      2019    2020       +/-

                                                                tall per 30/11

Norge totalt

Gjestedøgn             1781     681   -62%                           23645    14100     -40%  

Norske gj.dgn.         1483    592   -60%                           16938     12147     -28%

Utl. gj.dgn.                 298      88   -70%                             6707      1953      -71%

Romprissnitt NOK     977     858   -12%                              985        983         0%

Belegg %                  54,1   24,9  -29,2 (p)                         57,2       38,6      -18,6 (p)

RevPAR NOK            529    214    -60%                             563         379       -33%

Losjioms. 1000 NOK 1306   474    -64%                           15473      9034      -42%

RevPAR = inntekt per tilgjengelig rom

Kilde: SSB

PEW/Ia

Annonse
Annonse
Annonse