Annonse

Luftfarten får statlig lånegaranti på 6 milliarder

Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre og KrF er blitt enige om å foreslå en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. Tiltakene skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i markedet. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge. Etter at denne nyheten ble kjent, steg kursen på Norwegian-aksjer på Oslo Børs.

Det foreslås å etablere en statlig lånegaranti på tilsammen NOK 6 milliarder. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper.

Garantiordningen vil bli organisert gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Staten bidrar med 90 prosent av garantien, forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter, stiller med resterende 10 prosent.

Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien. For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i 3 måneder, for å få tilgang til garantiene. Disse selskapene må, i løpet av perioden, også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.

SAS og Widerøe tilfredsstiller egenkapitalkravet. For Norwegian blir det stilt til rådighet en umiddelbar fasilitet på NOK 300 millioner. Når og hvis selskapet oppnår lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, vil det stilles til rådighet ytterligere NOK 1,2 milliarder. De siste NOK 1,5 milliarder vil stilles til rådighet når selskapet har forbedret soliditeten til et tilfredsstillende nivå. 

Garantiordningen er avhengig av godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Sikrer minimumsnivå for flytilbudet

Partiene er også enige om en å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge i tiden fremover. Målet er ikke å erstatte det kommersielle tilbudet, men å sikre at dersom det ikke er grunnlag for et kommersielt tilbud, så trer en garanti inn for å tilby et begrenset flytilbud i denne kritiske perioden.

Dette vil gjøres gjennom direktetildelinger til selskapene. Samferdselsdepartementet jobber nå med å få dette på plass. Norwegian, SAS og Widerøe vil få tildelt ruter.

Annonse
Annonse
Annonse