Annonse

Statsbudsjettet: manglende forutsigbarhet fra regjeringen


Næringsdrivende bør være litt nervøse hvert år på høstparten, når det nærmer seg regjeringens fremleggelse av statsbudsjett. Det er sjelden det kommer positive overraskelser. Men denne gangen var det ingen uro å spore, det er bare to år siden reiselivs-momsen ble forhøyet fra 8 til 10 prosent og det hadde ikke engang vært luftet å øke den ytterligere. Det var ikke tema i skatteforliket på Stortinget i 2016 og noen måneder tidligere hadde regjeringen lagt frem sin reiselivsmelding, med optimistiske utsikter for reiselivet, som en av Norges viktige fremtidsnæringer. Derfor føler mange i bransjen regjeringens forslag om reiselivsmoms på 12 prosent som et bakholdsangrep.

I sommer var det enkelte i reisebransjen som tok til orde for innføring av turistskatt, det kan feilaktig ha gitt inntrykk av at store deler av bransjen var åpne for mer skatter og avgifter, og at markedet ville tåle det.

Alle næringsdrivende ønsker forutsigbare rammevilkår, men de fleste har vel nå oppdaget at yrkespolitikere ikke opptrer forutsigbart. Flypassasjeravgiften, som førte til nedleggelse av Rygge Lufthavn og rundt tusen tapte arbeidsplasser, er et godt eksempel på det. Et vedtak gjort uten konsekvensanalyse, for å få inn noen ekstra millioner i statskassen. Flypassasjeravgiften koster flyselskapene og passasjerene over 1 milliarder årlig og en økning av momsen til 12 prosent, vil bety en merkostnad på å operere i Norge på NOK 135 millioner, bare for SAS.

Reiselivet i Norge sysselsetter nærmere 160.000 årsverk, noe som er 6,7 prosent av arbeidsstyrken. Hvis alt går bra fremover vil det bli mange tusen flere ansatte over hele landet. Reiseliv er en arbeidsintensiv næring, men høyt kostnadsnivå og lav inntjening rammer reiselivsbedriftene og ansatte i næringen.

Finansdepartementet synes det er veldig uryddig med tre momssatser, den normale på 25%, mat og drikke på 15% og persontransport, utleie av rom, etc. på 10% (foreslått 12%). De ønsker derfor å heve laveste sats, slik at man sitter igjen med kun to satser. Dit er vi på vei, hvis ikke politikerne innser at norsk reiseliv konkurrerer på verdensmarkedet og at alt for mange reiselivsbedrifter har røde tall slik det er idag, 2 prosent høyere MVA vil gå direkte fra bunnlinjen.

Hvis regjeringen får flertall for å forhøye momssatsen i Stortinget, vil det føre til at Norge blir et enda dyrere land å besøke og å reise i. Veksten og lønnsomheten i reiselivet vil bli påvirket negativt og færre arbeidsplasser vil bli skapt. Man skulle tro at dette er omtrent det motsatte av hva enhver fornuftig politiker ønsker.

Hans Kristiansen (redaktør)

Annonse
Annonse
Annonse