Annonse

Ingen streik - partene kom til enighet

Partene fortsatte meglingen etter den opprinnelige fristen, ved midnatt søndag 31.mars og kom til slutt til enighet. Resultatet er et generelt lønnstillegg på 3,2 prosent.

– En streik hadde vært et nederlag for alle berørte, og jeg er lettet over at vi klarte å finne en løsning. Begge parter har måttet gi for å komme til enighet. Utgangspunktet før meklingen var svært vanskelig, sier sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Forhandlingene har i hovedsak dreid seg om to forhold: et generelt lønnstillegg og et eget lavlønnstillegg. Partene er enige om et generelt tillegg på 2,50 kroner og i tillegg et lavlønnstillegg på 2 kroner. Det er den samlede kostnadsveksten som er avgjørende for hvorvidt det er rom for lokale tillegg.

– Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat som vi i fellesskap kan akseptere. For oss var det avgjørende å sikre konkurransekraften til norske bedrifter, og det har vi klart i årets oppgjør, sier Almlid.

- Dette har vært en tøff runde, men vi har presset på for å sikre bedre lønn til alle våre medlemmer og et ekstra løft for de som tjener minst, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

LO, YS og NHO ble ikke enige i forhandlingene for  noen uker siden, og i helgen måtte partene møte hos Riksmekleren for megling i tariffoppgjøret for 2019. Fristen var satt til midnatt søndag 31. mars. LO og YS hadde varslet at 23.000 arbeidstagere ble tatt ut i streik fra mandag, hvis partene ikke ble enige. Bedrifter innenfor bygg, industri og hotell og restaurant ville blitt særlig rammet ved en eventuell streik. Innenfor Riksavtalen (hotell, restaurant og catering) var de største hotellene i Oslo, Bergen og Trondheim omfattet.

919 arbeidstagere i 30 av NHO Reiselivs medlemsbedrifter var omfattet av plassfratredelsen. De ansatte er organisert i Fellesforbundet, Parat, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) og Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Dette var egentlig et såkalt mellomoppgjør, som kun omfatter lønn, men LO hadde gjort det klart at de forventet et lønnsløft som monner. Fellesforbundet har argumentert for en lønnsvekst på over 4 prosent. Iår var kravet et ekstra tillegg for alle grupper som tjener under 90 prosent av industriarbeiderlønn. NHO krevde at lavlønnstillegg kun skulle gå til ansatte som ikke har lokal forhandlingsrett.

Annonse
Annonse
Annonse