Annonse

Nho reiseliv glad for mer fleksible arbeidstidsregler


Regjeringen, Venstre og KrF presenterte torsdag sitt forslag til ny arbeidsmiljølov, som åpner for mer fleksible arbeidstidsregler og økt adgang til midlertidige ansettelser. Her er NHO Reiselivs kommentarer:

1.Mer fleksibilitet i timebruk

 Lovendringen innebærer blant annet at arbeidstagere får større mulighet til å jobbe mer i travle perioder mot å jobbe mindre i andre perioder.

– Det er svært positivt for reiselivet at vi får mer fleksible arbeidstidsregler. Veksten i reiselivsnæringen fører til stor etterspørsel etter arbeidskraft i ulike sesonger. Sesongen vi nå går inn i er et eksempel på det, og det er bra om det åpnes opp for at folk kan jobbe mer i de periodene det er bruk for det, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold (bildet).

  1. Ny adgang til midlertidige ansettelser i opptil ett år

 Lovendringen åpner også for at bedrifter kan ansette midlertidig i opptil 12 måneder.

– Midlertidig ansettelser i ett år for å teste ut nye markedsmuligheter og produkter, øker både kreativiteten og innovasjonsviljen i reiselivsbedriftene. Det er også en mulighet til de som står utenfor arbeidslivet til å prøve seg. Mange av de midlertidig ansatte vil få tilbud om fast jobb etter et år, sier NHO Reiseliv-sjefen.

  1. Kan fortsatt ha midlertidige ansatte i opptil fire år i prosjekter

– Vi er glad for bedriftene fortsatt kan ha midlertidig ansatte i opptil fire år i prosjekter, før de har krav på fast ansettelse. Om denne adgangen forsvant, vil det hatt store negative konsekvenser for innovasjon og utvikling av for eksempel digitale løsninger. Dessverre ble adgangen til å ha midlertidige ansatte i vikariater redusert fra fire til tre år.

– Alt i alt tror vi endringene i arbeidsmiljøloven kan bidra til at norsk reiseliv blir mer effektivt og konkurransedyktig. Vi håper positive erfaringer med denne loven kan bringe oss enda lenger i retning ytterligere oppmyking ved senere revisjoner, sier Krohn Devold.

Annonse
Annonse
Annonse