Annonse

Norge vil bli enda mer konkurransedyktig på det internasjonale kongressmarkedet

I 2018 ble det arrangert 521 kongresser i Norge. Halvparten av disse ble holdt i Oslo, 147 i andre større norske byer og hele 109 ble arrangert i landet ellers. Fordi verdiene som skapes gjennom denne type arrangementer er så betydelige, settes det nå inn et ekstra gir for at Norge skal tiltrekke seg enda flere internasjonale kongresser og andre større events.

- Innovasjon Norge vil bidra til at Norge tiltrekker seg enda flere internasjonale kongresser. For å få til det, samarbeider vi med den norske møtebransjen og tilrettelegger en rekke aktiviteter gjennom året, for å styrke den jobben som kongressbyene allerede gjør. Målet er å gjøre Norge og kongressbyene enda mer konkurransedyktige i kampen om å vinne internasjonale kongresser, sier Frode Aasheim, som leder Innovasjon Norges arbeid med meetings-, incentiv, corporate- og events. For 2019 har Innovasjon Norge planlagt nærmere 100 events og møteplasser i inn- og utland.

Et ferskt eksempel på en internasjonal kongress som denne våren arrangeres i Norge er Parabere Forum. I mars skal rundt 400 deltagere være samlet i Oslo i to dager, rundt temaet likestilling,mangfold og inkludering innen gastronomisektoren. Blant deltagere er opinionsledere, mataktivister, internasjonale forskere, bønder og noen av verdens fremste kjøkkensjefer.

På fagdagen MeetInNorway, som Innovasjon Norge nylig arrangerte for norske møtearrangører, var en av hovedinnlederne Dave Greaves, eier av det britiske eventselskapet Make Happen. Han berømmer Norge for å være i forkant og et land som gjør mye riktig for å tiltrekke seg større internasjonale møtearrangementer.

- På internasjonale arenaer skiller den norske innsatsen seg ut, både innholdsmessig og måten man møtes på. Mitt råd er at de norske bedriftene kan bli enda flinkere til å fortelle de gode historiene om hvorfor velge Norge som arrangørland av kongresser, konferanser og andre events. Dere ligger nærmere enn mange tror, har unike opplevelser tilgjengelig i så og si i hele landet og interessante produkter, sier Greaves.

Annonse
Annonse
Annonse