Annonse

Norsk reiseliv stiller sterkt i berlin

Norge deltar fra 17. - 26. januar på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin. Regionene Nord Norge, Fjell Norge og Fjord Norge skal i år representere Norge. 400.000 personer kommer til å besøke Messe Berlin, og 80 utstillere fra de tre norske regionene vil servere det beste landet vårt har å by på av lokale mat- og reiselivsopplevelser.

Grüne Woche er en publikumssuksess, og IGW har befestet sin posisjon som Berlins best besøkte messe. For første gang ble det i 2019 omsatt varer for over 50 millioner Euro i løpet av de ti dagene messen varte. 1800 utstillere med over 100.000 produkter fra nær 70 land, landbruksministere fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner deltok på  messen i fjor.

Den norske standen og deltagelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som matnasjon og skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser.  

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har også i år med seg en egen delegasjon til Berlin med sentrale norske aktører innen utdanning, mat og reiseliv.

Tema for Næringslivsdelegasjonen har de siste årene vært næringsutvikling og verdiskaping i skjæringspunktet mellom mat og reiseliv.  I 2020 vil vi sette rekruttering til mat- og måltidsbransjen på dagsorden.  Rekruttering til mat- og restaurantfagene i videregående skole har vært lav og synkende over flere år. Utdanningsprogrammet hadde det laveste søkertallet av alle yrkesfagene på landsbasis i 2019, og har de siste årene også hatt den høyeste frafallsprosenten blant elevene (over 50 prosent). Dette, i kombinasjon med en økende sårbarhet i matnæringen og i kokk- og restaurantnæringen, som følge av sviktende rekruttering og et kommende generasjonsskifte, gjør temaet svært aktuelt. Det fordrer samarbeid på tvers av sektorer, og vil ha stor betydning for byggingen av Matnasjonen Norge.

Annonse
Annonse
Annonse