Annonse

Norsk reiseliv tapte over 30 milliarder i 1.halvår

Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv

En fersk analyse viser at norske reiselivsbedrifter har tapt over 30 milliarder kroner i første halvår 2020, som følge av coronakrisen. Samlet turistkonsum er falt med 40 prosent i første halvår 2020, sammenlignet med samme periode i fjor (fra NOK 81 milliarder til NOK 49 milliarder). Nedgangen i turistkonsum har vært størst blant utenlandske turister, med 60 prosent nedgang fra NOK 24 milliarder til NOK 9 milliarder. Nedgangen i norske turisters forbruk, som også inkluderer forretningsreisende, er på 30 prosent, det tilsvarer et tap på NOK 18 milliarder.  

─ Omsetningstapet tilsvarer omtrent kostnadene ved å bygge ny E18 gjennom Asker og Bærum, og det har skjedd bare på noen få måneder! Analysen bekrefter at reiselivet har lidd et stort omsetningstap på grunn av myndighetens restriksjoner, og kommer til å lide store tap de neste månedene dersom pandemien vedvarer, restriksjonene opprettholdes og grensene fortsetter å være stengt, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

─ Så lenge myndighetene holder fast på restriksjoner som hindrer bedriftene å drive normalt, må bedriftene kompenseres. Dette er ikke en krise skapt av reiselivet selv, men en pandemi, der regjeringens restriksjoner har ført til et enormt omsetningstap. Nå må regjeringen forstå alvoret og raskt iverksette en videre kompensasjonsordning for reiselivet. Så langt har 62 prosent av NHO Reiselivs medlemmer fått kompensasjon på cirka NOK 1,2 milliarder. Satt opp mot et tap på NOK 32 milliarder i turistkonsumet, sier det seg selv at videre kompensasjon er nødvendig. Det er helt urimelig om bransjen må ta høstens regning alene, fortsetter Krohn Devold. 

Tapte over 25 milliarder på stengte grenser   

Hvis en utelukker januar og februar fra beregningene, og kun ser på perioden fra mars til og med juli, altså etter at coronakrisen traff Norge for fullt, har turismekonsumet fra utenlandske turister falt med 82 prosent, fra NOK 31 milliarder i 2019, til NOK 5,5 milliarder i samme periode 2020.  

Nordmenns turistkonsum ligger på omtrent samme nivå som i fjor (NOK 59 milliarder fra mars til og med juli 2019 og NOK 57 milliarder fra mars til og med juli 2020). Dette skyldes en voldsom økning i norske overnattinger i juli. 

I samme periode, altså fra mars til og med juli, ble turismekonsumet knyttet til forretningsreiser halvert, sammenlignet med samme periode i fjor, fra NOK 11,5 milliarder i 2019 til nær 6 milliarder i 2020.  

─ Reiselivet har deltatt i dugnaden og tusenvis av bedrifter har omstilt seg i rekordfart. Bedriftene har vært lojale til myndighetenes smitteverntiltak og alt det innebærer. Samtidig er det ingen andre bransjer som lider så kraftig på grunn av myndighetenes restriksjoner som reiselivet. Det haster å få på plass en kompensasjonsordning og den lave momssatsen på 6 prosent må forlenges ut 2021. Videre krever vi en harmonisering av serveringsmomsen og matmomsen til 15 prosent, sier Krohn Devold.  

Annonse
Annonse
Annonse