Annonse

Norwegian får et pusterom

Oppdatert: Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) har besluttet å iverksette en reorganiseringsprosess i Irland, knyttet til datterselskapene Norwegian Air International (NAI) og Arctic Aviation Assets DAC (AAA*). Målet er å redusere gjeld, tilpasse flåtestørrelsen til fremtidig drift og sikre ny kapital inn i selskapet. Norwegian har valgt en irsk prosess, da selskapets flyaktiva befinner seg i Irland.

AAA er Norwegians heleide datterselskap med ansvar for flyflåten. I tillegg vil Norwegian inngå som part og derigjennom få beskyttelse under den irske reorganiseringsprosessen som tilknyttet part.

Prosessen som nå er iverksatt beskytter aktivaene til Norwegian-gruppen i en periode hvor selskapet reorganiserer seg og tilpasser flåtestørrelsen til fremtidig drift. Prosessen er ventet å ta inntil fem måneder.

Irsk lov om konkursbeskyttelse er inspirert av USAs Chapter 11, som bl.a. flere amerikanske flyselskaper har benyttet i vanskelige situasjoner. Hvis domstolen i Dublin gir Norwegian beskyttelse mot kreditorene, blir selskapet tatt under såkalt ”Examinership”. Den av retten oppnevnte ”examiner”, har som hovedoppgave å komme med forslag til en plan som gjør det mulig for selskapet å overleve som et ”going concern”, når perioden med konkursbeskyttelse er over. Denne perioden er på maksimalt 100 dager.

Norwegian fortsetter å fly på det nåværende ruteprogrammet, og aksjen vil handles som normalt på Oslo Børs. Bonusprogrammet Norwegian Reward fortsetter som tidligere, slik at medlemmene kan fortsette å opptjene og bruke CashPoints. Ledelsen av selskapet fortsetter som før. Et viktig mål er å ivareta de ansatte gjennom reorganiseringen.

– Vi har tatt avgjørelsen om å søke om beskyttelse for å reorganisere etter irsk lov, for å sikre Norwegians fremtid,, slik at det kommer våre ansatte, kundene og investorene til gode. Målet vårt er å finne løsninger i samarbeid med våre interessenter, som gjør at vi kommer gjennom dette som et finansielt sterkere og mer robust flyselskap, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Reorganiseringsprosessen gir økonomisk bærekraftige bedrifter muligheten til å adressere forhold ved driften som krever restrukturering, slik at arbeidsplasser og bedriftens verdier kan ivaretas. Denne beskyttelsen, gjennom en «examiner» oppnevnt av retten, gir et selskap muligheten til å sikre ny kapital og etablere en juridisk bindende gjeldsordning.

– Målet vårt er klart og tydelig. Vi skal komme ut av denne prosessen som et finansielt sterkere og mer konkurransedyktig flyselskap, med en ny finansiell struktur, riktig tilpasset flåtestørrelse og et forbedret tilbud til kundene våre, sier Schram.

Basert på Norwegians nåværende kontantbeholdning og anslag for fremtiden, mener selskapet at det har tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre reorganiseringsprosessen.

* Norwegian-gruppens flyaktiva er tilknyttet selskaper basert i Dublin, Irland. Arctic Aviation Assets DAC er eierselskapet til disse selskapene. Forretningsområdet omfatter flyfinansiering og eierforhold. Arctic Aviation Assets DAC er et heleid datterselskap av Norwegian.

Annonse
Annonse
Annonse