Annonse

Nye tipsregler bør utsettes

Regjeringen fremmer i statsbudsjettet for 2019 et krav om at arbeidsgiver skal behandle tips som inntekt. De hevder det vil styrke de ansattes rettigheter, og bidra til å forebygge svart arbeid. Regjeringen stiller seg dermed bak Skattedirektoratets forslag om at arbeidsgivere må behandle tips på lik linje med lønn. Det innebærer at bedriftene må betale arbeidsgiveravgift av tipsen, og at tipsen vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger, på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder. Forslaget vil imidlertid gjøre et stort innhugg i tipsen til de ansatte, arbeidstagerne kan stå igjen som taperne.

- Alle medlemsbedriftene vi har vært i kontakt med i denne saken har vært klare på at de ikke har råd til å foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for ansatte som mottar tips, uten dekke utgiftene fra tipskassen. Alle vet at marginene i denne bransjen er små, så det er åpenbart at disse ekstrautgiftene må dekkes av tipspengene, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

- I gjennomsnitt koster det mellom 30 og 50 prosent av lønnen til en ansatt å ha vedkommende ansatt, noe som tilsier at arbeidsgiverne blir nødt til å ta en tilsvarende andel fra tipskassen for å dekke utgiftene til administrasjon, arbeidsgiveravgift og annet som regjeringens nye forslag medfører. Eventuelt kan man benytte seg av arbeidsgivers styringsrett og si at serveringsstedet ikke mottar tips. Vi har vært veldig tydelig på at å holde oversikt over kontanttips er en tilnærmet umulig oppgave. Å holde oversikt over tips som kommer inn via kort, er håndterbart, det gjøres jo idag, tipsen utbetales til de ansatte, som så har ansvar for å oppgi beløpet til skattemyndighetene. Hvis det å ha gjester påfører bedriften en ekstraregning, f.eks. hvis en stor restaurant har 1 million i året i tips, og utgiftene for bedriften er på 30 til 50 prosent av dette, blir det opp mot en halv million i ekstrautgifter. Det sier seg selv at disse utgiftene må finansieres av tipsen, ellers går bedriften konkurs.

Alternativt kan man f.eks. fjerne adgangen til å gi tips for de som betaler med kort. Eller man kan si at tipsen går til velferdstiltak for de ansatte, slik at ingenting utbetales. Vi synes det er dumt at regjeringens forslag vil gjøre et innhugg i tipsen som de ansatte skulle ha hatt, sier Ole Michael Bjørndal.

– Finansminister Siv Jensen har enten ikke lest eller regelrett ignorert høringssvarene, både fra NHO Reiseliv og fra NHO sentralt. Begge er krystallklare på at forslaget bør utsettes til man har fått en bedre løsning, med tanke på den praktiske gjennomføringen og at man også nøyere må se på konsekvensene det har for bransjen. Når både NHO Reiseliv og NHO mener forslaget gir økte administrative byrder og ber om utsettelse, hadde vi forventet at Siv Jensen lytter til våre bekymringer. De ignorerer fullstendig arbeidsgivers synspunkt i denne saken, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Les hele artikkelen i HRR nr.6

Annonse
Annonse
Annonse