Annonse

økede avgifter gjør at widerøe kutter i lofoten og vesterålen


Widerøe skal legge om produksjonen i Lofoten for å tilpasse selskapet til dagens rammebetingelser og markedsutvikling. Totalt vil det bli 44 færre flybevegelser i uken i Lofoten og Vesterålen. Endringene trer i kraft 13. august 2018.

- Færre kunder får akkurat det produktet de etterspør, men vi ser ikke at vi har noen valg, slik avgiftene har utviklet seg de siste årene. Produksjonen blir derfor i større grad tilpasset de setekrav som er satt av Samferdselsdepartementet, og ekstra produksjon kuttes. I tillegg kuttes de fleste kommersielle kortbaneflygninger mellom Lofoten og Tromsø, sier Stein Nilsen, adm. dir. i Widerøe AS.

- Widerøe er en kommersiell aktør og vi vil alltid tilpasse oss de rammebetingelsene og markedsforhold som gjelder. Vi vil imidlertid uttrykke bekymring for den utviklingen vi ser på kortbanenettet. På den ene siden ser vi at stadig flere ruteområder løftes ut av anbudssystemet. På den andre siden blir det stadig dårligere rammebetingelser for å utvikle distriktsruter kommersielt. Taperne er distriktsnorge, som mister viktige kollektivtilbud, avslutter Nilsen.

Annonse
Annonse
Annonse