Annonse
Fra turen "Norway in a nutshell" Foto: FjordTours

Forsiktig optimisme hos Fjordtours etter pandemien

FjordTours har 21 ansatte på 2 lokasjoner. Hovedkontoret i Bergen og en avdeling i Oslo. 

Når pandemien kom, ble ansatte som jobbet med operative driftsfunksjoner permittert, men alle er nå tilbake i jobb.  

-Med unntak av noen få uker på sommeren 2020 har Norge i praksis vært stengt frem til i høst. Selv om Coronapass ble innført, ble det ingen positiv merkbar effekt av det, før i august i år, da europeiske turister så smått begynte å komme tilbake, sier Jørgensen.

Fra 2010 og frem til 2019 har det vært stor vekst. Dette fikk en bråstopp i 2020, da kundene hovedsakelig var internasjonale. De måtte dermed snu seg rundt og tilrettelegge for turister fra Norge. Derfor ble det i 2020, mye fokus på utvikling av nye produkter og digitalisering, samt omskolering av flere ansatte.

Før Covid hadde Fjordtours 100 000 kunder årlig på Norges største rundtur «Norway in a Nutshell», men da primært kunder fra utlandet. Kundene fra Europa begynner så smått og komme tilbake, men fra USA og Asia er det foreløpig stille. Jørgensen sier de regner med at besøkstallene fra Asia først vil være tilbake i 2023 eller 2024. De håper kundene fra USA begynner å komme fra neste år. Han understreker imidlertid at det er stor usikkerhet rundt dette, da pandemien på ingen måte er over. 

-Vanligvis bestilte folk turer i god tid – cirka 6-7 måneder i forkant. Dette har endret seg etter pandemien. Folk bestiller nå på meget kort varsel, noe som gjør planlegging og estimering vanskeligere, forteller Jørgensen.

Det er imidlertid positive ting også. Folk er nå vesentlig mer opptatt av miljø enn tidligere, og ønsker derfor mer bærekraftige reiseformer, som offentlig transport. FjordTours har derfor brukt mye av 2020 på å utvikle nye produkter som ivaretar miljøet. 

Fjordtours

På spørsmål om hvilke aktiviteter/reisemål som er mest populære i disse tider utenom «Norway in a Nutshell» trekker han frem blant annet rundturer i Lofoten, Geiranger og Sognefjorden. De jobber også med å få på plass nye reisemål i Nord-Norge, Oslo og Sverige.

-Målet for 2022 er å oppnå 50% av kundemassen vi hadde i 2019, avslutter daglig leder.

 

Annonse
Annonse
Annonse