Annonse

Optimisme i hanen

Nesten 80% av bedriftene i en nylig gjennomført undersøkelse blant bygdeturisme- og gardsmattilbydere her i landet, svarte at sommeren 2010 var som i 2009 eller bedre. Og 63% av bedriftene er ganske eller svært optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet, mens 1/3 er ”midt på treet”.

Denne store optimismen blant medlemmene i HANEN – bransje- og markedsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge –  har i sett i undersøkelser de siste årene, og den er altså fortsatt meget stor. Det viser undersøkelsen som ble gjort nå i september. Datainnsamlingen ble avsluttet 26. september, og undersøkelsen fikk en svarprosent på 49.

Sommeren 2010 ble god og enda bedre enn forventet

Før sommersesongen forventet 31% at sommeren 2010 ville bli litt eller mye bedre enn i 2009. Undersøkelsen fra september 2010, viser at det har gått betydelig bedre. Tallene viser at sommeren 2010 var litt eller mye bedre enn i 2009 for vel halvparten av de som svarte (52%). 27% hadde en sommer i år omtrent som i 2009. Så til sammen 79% av de 205 som svarte, opplevde at sommeren 2010 var som i 2009 eller bedre.

Stor optimisme innen bygdeturisme og gardsmat i Norge

Den nylig gjennomførte undersøkelsen, viser at 16% er svært optimistiske når det gjelder fremtiden for egen virksomhet. 47% er ganske optimistiske. Derved er nesten 2/3 av de som svarte, ganske eller svært optimistiske. Legger vi til de 34% som svarte at de er ”midt på treet”, får vi at 97% er ”midt på treet” eller mer optimistiske. Dette er ganske likt tallet fra undersøkelsen før sommeren, og viser at optimismen er stor for fremtiden for egen bedrift.

- Dette er svært gode tall, sier styreleder i HANEN Jan Tjosås som en kommentar til undersøkelsen. En god del av våre medlemmer har hovedsesongen nå på høsten og frem mot jul. Det gjelder særlig matprodusentene og de som har tilbud til kurs- og møtemarkedet. Men sommersesongen er meget viktig for alle som tilbyr bygdeturisme med overnatting, servering og aktiviteter/opplevelser. At resultatene etter sommersesongen stemmer så godt med optimismen før sommeren, viser at det var realisme i forventningene. Selvsagt har ikke alle hatt en like god sommer, men totalbildet er meget bra, sier Jan Tjosås.

-       Hele året samlet fram til nå har også meget hyggelige tall, fortsette Tjosås. 52% sier at 2010 så langt har vært litt eller mye bedre enn samme perioden i fjor. Tar vi med også de som svarte ”omtrent som i fjor” når det gjelder 2010 så langt, er vi på hele 80%, avslutter Jan Tjosås.

Annonse
Annonse
Annonse