Annonse

Oslo-hotellene på topp i 2018

I løpet av fjoråret ble det solgt like mange hotellrom i Oslo som i Bergen, Trondheim og Stavanger tilsammen.

- Trenden vi har sett gjennom nesten hele fjoråret, gjorde seg gjeldende for hotellåret totalt sett. Det er svært positivt at Oslo holder posisjonen som landets mest solide hotellstorby, sier Christian Lunde, administrerende direktør i VisitOSLO.

I 2018 ble det i Oslo solgt 2,2 % flere hotellrom enn i 2017. Det er spesielt i fjorårets tre siste måneder at etterspørselen øker.

- Gledelig at vi oppnår vekst i denne skulderperioden, da vi i VisitOSLO, sammen med byens besøksnæring, nettopp har fokus på at vi er en by som er åpen hele året, sier Lunde.

- Utviklingen i helgene er spesielt oppløftende. Den viser at byen vår er attraktiv for folk som skal på weekendtur. Hos oss finnes åpenbart et bredt utvalg av kulturopplevelser, restauranter og attraksjoner som tilreisende synes verdt  å besøke, sier Lunde.

Ingen norske storbyer klarte å overgå omsetningen som Oslo-hotellene oppnådde i fjor. Hovedstadens hoteller scoret høyest på både volum og pris blant 11 norske storbyer*.

Et viktig nøkkeltall som sier noe om hotellenes muligheter for å oppnå lønnsom drift er betegnelsen RevPAR. Her gikk Oslo frem med 3,1 % i 2018.

- At Oslo topper RevPAR-oversikten og slår neste by på listen med over 100 kroner, vitner om en lokal hotellbransje som er sunn og konkurransedyktig – til glede for våre gjester, sier Christian Lunde.

Saga Hotels er blant hotellene som opplevde et solid fjorår.

- Snittbelegg på tre av av våre hoteller var 78,6 %, med en snittpris på 1136 kroner. Våre fire hoteller har hatt en samlet omsetningsvekst på nærmere 8 % i 2018 og det er vi godt fornøyd med, sier administrerende direktør Christian Fredrik Sandberg i Saga Hotels.

- Vi ser den største økningen i vårt budget-alternativ, men har også en fin vekst i leilighetsovernattinger og på mat og drikke.

Sandberg ser optimistisk på året vi nå er inne i og melder om flere oppgraderinger og små utvidelser i annet halvår.

* Data kommer fra Benchmarking Alliance, og er bearbeidet og analysert av Wiederstrøm Hotel Consulting for VisitOSLO. Det er varierende «dekning» i storbyene, men typisk er 80 - 95 % av romkapasiteten representert i tallene. I Oslo (inkludert Fornebu) er det hoteller med tilsammen 13.000 rom som rapporterer inn tall.

Bilde: Saga Hotel Oslo Central

Annonse
Annonse
Annonse