Annonse

Oslos markedsutfordring - utenlandstrafikken til oslo-hotellene sviktet sommer og høst

HRR - Per-Erik Winther

En nærmere gjennomgang av SSB’s nylig publiserte hotellstatistikk for 2018 gir grunn til bekymring for Oslo-hotellene. Særlig gjelder dette utviklingen i utenlands-trafikken.

Oslo hadde i 2018 en beskjeden vekst i antall solgte gjestedøgn, kun 0,7% (til 4,855 mill. gj. døgn). Antallet utenlandske gjestedøgn i 2018 hadde en tilbakegang på hele 4,1%, mens norske gjestedøgn økte med 3,6%.

Spesielt urovekkende for Oslo er at det har vært betydelig markedssvikt, særlig sist sommer og høst. I andre halvår gikk utenlands-trafikken tilbake med hele -8%, mens den norske trafikken til Oslo sto stille (+0,1%). Dette ga Oslo totalt en tilbakegang på -3% i 2. halvår.

Samtidig har 2018 vært et nytt år med store endringer i strukturen på trafikk fra de viktige  utenlandsmarkedene. USA-markedet har gjennom de siste årene vært i betydelig vekst (delvis takket være Norwegians direkte flyruter), mens de tradisjonelle største europeiske hovedmarkedene som Sverige, Tyskland og Storbritannia fortsetter den betydelige tilbakegangen fra 2017. Det er vanskelig å forstå at Innovasjon Norge uttrykker tilfredshet med 2018, med bakgrunn i stor svikt i hovedmarkedene.

Oslo står foran en periode med betydelig kapasitetsvekst gjennom åpning av flere nye, store sentrumshoteller, samtidig som det også publiseres nye prosjekter. Lønnsomhet for hotellene fremover vil være avhengig av at utenlandssatsingene til VisitOslo, Innovasjon Norge og hotellene selv klarer å snu dagens negative trend.

I denne sammenheng er det interessant å sammenligne utviklingen i Oslo med Norge totalt. Det mest i øynefallene i denne sammenheng er, mens Oslo har betydelig tilbakegang i utenlandske overnattinger (-4,5%), har Nord-Norge en vekst på hele 10%. Svikten i Oslo kom primært sommer/høst, mens fremgangen i Nord-Norge er knyttet til Nordlysturisme, desember-mars (og gjelder særlig Troms).

Oversikt utvikling hotellgjestedøgn Norge 2017 og 2018
 
Norske gj.døgn (000)
Utenlandske gj. døgn (000)
Totalt (000)
 
2017
2018
%
2017
2018
%
2017
2018
%
Norge

 
16695
17086
2,3
6586
6641
0,8
23280
23727
1,9
Sør-Norge
   14644
15098
3,1
5777
5751
-0,5
20419
20850
2,1
Nord-Norge
2051
1988
-3,1
809
890
10.0
2861
2877
0,5
Oslo

 
3002
3109
3,6
1820
1745
-4,5
4822
4855
0,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: SSB/Statistikknett

 

Bilde: Oslo står foran en periode med betydelig kapasitetsvekst gjennom åpning av flere nye, store sentrumshoteller, bl.a. Clarion Hotel Oslo, med 253 rom i Bjørvika.

Annonse
Annonse
Annonse