Annonse

Over 4 millioner airbnb-gjestedøgn i norge - snart halvparten så stor som samtlige hoteller, men gir lite skatteinntekter

Stadig flere rom blir tilgjengelig gjennom Airbnb i Norge. Bookingplattformen har snart halvparten så stor kapasitet som hotellene, viser ferske tall som NHO Reiseliv har fått tilgang til. – Vi går mot danske tilstander der Airbnb nå er over 100 prosent av hotellkapasiteten. Stortinget må vedta rapporteringsplikt for utleiers inntekter, alternativet er stadig større svart tjenesteøkonomi, sier direktøren i NHO Reiseliv.

– Airbnb er trolig verdens største hotellkjede. I Danmark er kapasiteten nå større enn 100 prosent av hotellene, på Island har de 50 prosent av kapasiteten til hotellene, og det samme er i ferd med å skje i Norge. Det betyr at en skattbar næring, som skaper tusenvis av registrerte arbeidsplasser, snart overskygges av en næring uten rapporteringsplikt, der svært få skatter og ingen registrerte «hvite» arbeidsplasser skapes. Dette må endres, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Antall tilgjengelige rom via Airbnb i Norge var 27.500 rom i gjennomsnitt i 2017. Basert på utviklingen til og med april 2018, estimerer Menon Economics at i gjennomsnitt 38.500 soverom vil være tilgjengelige en gjennomsnittsdag i 2018. Til sammenligning var det i 2017 i gjennomsnitt 76.000 tilgjengelige hotellrom i Norge. Det betyr at kapasiteten ved Airbnb nærmer seg halvparten av kapasiteten til hotellene.

Det ble tilbrakt i overkant av 4 millioner gjestedøgn ved Airbnb-enheter i Norge i 2017. 76 prosent av gjestene var utlendinger, mot 30 prosent hos hotellene.

Oslo hadde flest gjestedøgn med drøyt 1,6 millioner. Antall tilgjengelig Airbnb-rom i Oslo var på 5047 i gjennomsnitt – det er 41 prosent av kapasiteten til hotellene. Region vest hadde i underkant av 1,3 millioner gjestedøgn. I Bergen var det 1458 tilgjengelige rom via Airbnb i gjennomsnitt – 26 prosent av kapasiteten til hotellene.

– Det er nå 10 år siden Airbnb ble lansert. De etablerte overnattingsbedriftene har ventet like lenge på likebehandling. Flere og flere land tar nå tak i delingsøkonomiens utfordringer. Blant annet får nå Airbnb i Danmark rapporteringsplikt for inntektene til hver utleier. Stortinget må vedta rapporteringsplikt for utleiers inntekter – slik regjeringen har foreslått i neste års budsjett, sier Krohn Devold.

– Opp til den enkeltes samvittighet

Fra i år er det nye skatteregler hva gjelder inntekter fra korttidsutleie. Men, spørsmålet er om alle utleierne har fått med seg de nye skattereglene? Ennå er det ikke slik at Airbnb selv rapporterer inn hva som leies ut. I forbindelse med neste års statsbudsjett har regjeringen foreslått at formidlingsselskaper som Airbnb, skal plikte å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene. Endringene er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2020. De er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget.

Ferske tall fra analyseselskapet Capia viser at totale inntekter fra Airbnb-utleie i Norge var på NOK 1,6 milliarder i 2017, og forventes å øke til cirka NOK 2,4 milliarder i 2018. Beregninger viser at Airbnb-utleiere skal skatte tilsammen cirka NOK 360 millioner i 2018. På nasjonalt nivå betyr det at kommunene skal få NOK 186 millioner i skatteinntekter.

– Reiselivet genererer store inntekter til kommunene. På nasjonalt nivå gir sysselsatte i reiselivet 4,4 milliarder i skatteinntekter til kommunene, hvorav de ansatte i overnattingsbedrifter genererer over 1 milliard i skatteinntekter. Med de nye skattereglene, blir Airbnb en ny, stor inntektskilde for kommunen, som har rett på 11,8 prosent i personskatt fra Airbnb-utleier, sier Krohn Devold.

 

 

 

 

Annonse
Annonse
Annonse