Annonse

Pandox trekker forslag om aksjeutbytte

Styret i hotelleiendomsselskapet Pandox AB har, som en konsekvens av den generelt forverrede økonomiske situasjonen og usikkerheten i markedet på grunn av COVID-19, besluttet å trekke forslaget om aksjeutbytte for 2019. Dette gjøres for å forsterke selskapets økonomiske stilling  ytterligere.

Pandox eier 156 hoteller med nesten 35.000 rom i 15 land, derav 14 i Norge. Minimumsleier med garanti, pluss faste leieavtaler, utgjør rundt SEK 2 milliarder på årsbasis.

Planlagte investeringer i hotelleiendomsporteføljen er blitt redusert. Fokus er nå på å avslutte igangsatte prosjekter. Totalt er planlagte investeringer i 2020 SEK 550 millioner, derav SEK 50 millioner på vedlikehold.

Bilde: Radisson Blu Hotel Bodø, er et av de 14 Pandox-hotellene i Norge.

Annonse
Annonse
Annonse