Annonse

Pmi inn i hotellutdanningen

- Vår drøm og visjon er at PMI skal bli en standard, ikke bare på norske hoteller, men i hotellbransjen generelt, sier Young Ngoc Nguyen  i d2o.

 

 Systemet PMI har vært tungt inne i norsk hotellbransje i flere år. Selskapet som står bak, d2o, har rundt 60 % av det norske markedet. Nå har også kostnads- og inntektsstyringssystemet fått innpass i høyskoleverket, skriver Peter Wiederstrøm i HRR nr.8.

Selskapet d2o - og ikke minst dets hovedeier og grunnlegger, Young Ngoc Nguyen - er i vinden som aldri før. En ny milepæl ble nådd i høst da Høgskolen i Finnmark kjørte igang et undervisningsopplegg der studentene får innføring i og praktisk bruk av PMI-systemet. Med på laget er Rica Hotels, for øvrig den første norske storkunden til d2o.

Adm. dir. Young Ngoc Nguyen forteller om bakgrunnen for høyskolesatsningen.

- For det første er dette noe som bransjen har etterspurt, i og med at systemet er så utbredt. For en stor del av bransjen er dette blitt en standard, noe som ikke fantes tidligere. En annen årsak er at vi vil knytte oss opp mot det akademiske miljø og forskning. Det tredje er en drøm og visjon om at PMI skal bli en standard, ikke bare på norske hoteller, men i hotellbransjen generelt. 

De første reiselivsstudentene på Høgskolen i Finnmark er allerede sluset gjennom PMI-opplæringen, og det de har vært gjennom har vært en blanding av plenumsundervisning og selvstudium med praktisk anvendelse. I tillegg har nøkkelpersonell fra Rica Hotels holdt foredrag om hvordan systemet brukes i daglig drift.

Det helt sentrale har vært at studentene skal få et solid innblikk i hvordan PMI brukes i ”virkeligheten”. Teori og praksis hånd i hånd, med andre ord. Opplegget er sydd sammen på denne måten:

Selskapet  d2o har, i samarbeid med høyskolen, utarbeidet et businesscase basert på et utvalg av reelle og levende hoteller. Studentene har kunnet utøve tilegnet kunnskap og ferdigheter innen bruk av PMI, daglig Revenue Management og produktivitets- og varekostnadsstyring.

 Udelt positive erfaringer

Ved Høgskolen i Finnmark er man meget godt fornøyd med prosjektet som nylig ble avsluttet.

- Hittil er erfaringene udelt positive. Det er kjempeflott å samarbeide med et firma som baserer seg på teoretisk og praktisk kunnskap og som har laget et system som tar i bruk denne kompetansen. Dette har vært et fint opplegg for studentene, som har fått omsatt sin teoretiske opplæring i en praktisk kontekst, forteller instituttleder for Reiseliv, hotelladministrasjon og media, Arild Røkenes.

Utrolig viktig for den daglige drift

Rica Hotels har vært delaktig i studieopplegget som d2o og Høgskolen i Finnmark står bak. Regiondirektør for Finnmark, Knut Sigurd Pettersen, ser en stor nytteverdi i knytningen mot høyskoleverket.

- Vi har lært oss å elske PMI som er utrolig viktig for vår daglige drift. Derfor tror vi det er svært viktig at de som skal inn i denne bransjen har innblikk i systemet. Opplegget på høyskolen har vært veldig bra. Gjennom dialog får høyskolen innspill til å utvikle studiet. Vi får tilgang til mer kompetent personell, også gjennom å tilby praksisplasser til studentene. På denne måten løfter vi oss sammen.

 Les hele artikkelen i HRR nr.8, som er på vei ut til abonnentene nå.

 

Annonse
Annonse
Annonse