Annonse
- Den sittende regjeringen hadde få gode nyheter til alle som hadde håpet på en satsning på reiselivet i 2022, sier Astrid Bergmål leder i Virke Reiseliv. Foto: Virke

Få gode nyheter for reiselivet i statsbudsjettet

– Lav-moms ville hatt større effekt i den perioden vi er i nå, der aktiviteten tar seg opp igjen, enn da alt var nedstengt. Om det er et tidspunkt vi hadde trengt lavere moms på så er det nå. Senterpartiet har programfestet varig lavmoms for reiselivet og vi håper derfor ny regjering vil følge dette opp når de legger frem sitt forslag til statsbudsjett.

Det er overraskende at den sittende Høyre-regjeringen ikke prioriterer å følge opp INs reiselivsstrategi, som ble lagt frem i mai i år. Næringsminister Iselin Nybø uttalte da strategien ble lagt frem følgende: «Denne strategien legger opp til at reiselivet skal bli grønnere, mer lønnsomt og mer balansert. Det er viktig at vi har en plan for hvordan vi skal klare å utvikle norsk reiseliv i en mer bærekraftig retning. Denne strategien håper jeg vil bidra til det.»

Strategien inneholder 23 konkrete punkter som skal bidra til å restarte og utvikle norsk reiseliv på en bærekraftig måte etter pandemien, og skal legge til rette for at det kan skapes 40.000 nye jobber og 20 milliarder i økte eksportinntekter fra reiselivsnæringen. Å ikke følge opp disse punktene vil ikke bare være en tapt mulighet for reiselivet, men for Norge. Vi kommer til å trenge disse arbeidsplassene i årene som kommer. Vi merker oss at Høyre, Venstre og KrF velger å ikke satse på denne næringen når de gjør sine prioriteringer. Vi setter nå vår lit til at den nye Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen gjør det de har lovet og får på plass en satsning og plan for reiselivet, som bygger på reiselivsstrategien til Innovasjon Norge.

Den sittende regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til et digitalt forprosjekt for økt samarbeid for deling av data. Virke Reiseliv mener dette er langt fra godt nok, sier Astrid Bergmål i Virke.

Annonse
Annonse
Annonse