Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

 

Norskeide reiselivsbedrifter får en kalddusj av den nye regjeringen

Publisert: 14. oktober 2021 kl 09.59
Oppdatert: 14. oktober 2021 kl 10.31

– Det er positivt at regjeringen vier et eget kapittel til reiseliv og anerkjenner næringen som en viktig fremtidsnæring som sikrer flere helårsarbeidsplasser. Punktene om reiseliv må konkretiseres, og det krever aktiv deltakelse og innflytelse fra næringen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Den nye regjeringen foreslår at aksjer og næringseiendom skal verdsettes til 80 prosent, i tråd med skatteforliket i 2016. Det betyr at verdsettelsesrabatten senkes fra dagens foreslåtte nivå på 50 prosent, til 20 prosent.

– Dette vil ramme alle de familieeide hotellene og andre norskeide reiselivsbedrifter som eier egen bygningsmasse. Både campingplasser, opplevelsesbedrifter og restauranter i mange distrikter, eier sine bygninger, båter og driftsmidler selv. Kassa er bunnskrapt for mange av disse, men formuesskatten må betales selv om bedriftene går med store tap, sier Krohn Devold.

Bør skrote gjeninnføring av flypassasjeravgiften

Regjeringen vil erstatte dagens flypassasjeravgift med en bedre løsning, slik at distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig slik som nå.

– Formuleringen om flypassasjeravgiften tilsier at den påtroppende regjeringen bør skrote gjeninnføringen av flypassasjeravgiften, og ta næringen med i utformingen av en mer treffsikker avgift. Flypassasjeravgiften kan ikke gjeninnføres i en tid der flybransjen ligger nede, og særlig Nord-Norge rammes, fordi flytransport ofte er eneste reelle alternativ, fortsetter Krohn Devold.

Reiselivsmomsen er ikke nevnt

Saken fortsetter under annonsen

Senterpartiets løfter om å senke reiselivsmomsen er ikke berørt i plattformen, og må behandles som en del av Stortingets budsjettarbeid. Her råder usikkerheten fortsatt, men behovet for en lavere moms på overnatting og transport er sterk så lenge store deler av markedet fortsatt er borte.

Budsjettarbeidet forventes avsluttet innen utgangen av november.

 

Ledige stillinger – reiseliv