Annonse
Næringsminister Iselin Nybø (V) og regjeringen gir reiselivet 2 millioner kroner i støtte til å utvikle en ny klimakalkulator og en nasjonal kunnskapsplattform. Foto: Terje Pedersen / NTB

Reiselivet får penger til ny klimakalkulator

Bidraget er en oppfølging av reiselivsstrategien, og verktøyene skal gi reiselivsaktørene bedre tilgang på informasjon som er relevant for deres strategiske beslutninger, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

– Kravene til å omstille seg øker i takt med det grønne og digitale skiftet, og også reiselivsnæringen må bli grønnere og smartere i løpet av kort tid. Til det trenger vi kunnskap, sier Nybø.

Klimakalkulatoren skal koble data for klimautslipp med data for turistenes forbruk og gjøre det lettere å regne ut hvor mye CO2 turistene slipper ut, målt mot hvor mye penger de legger igjen. Målet er å gjøre bedriftene mer bevisste på sine markedsvalg.

Den nasjonale kunnskapsplattformen skal samle eksisterende informasjon og stordata om reiselivet på ett og samme sted. Etter hvert som teknologien gjør det mulig, skal den brukes til å utvikle ny kunnskap.

Innovasjon Norge får det overordnede ansvaret for å iverksette prosjektene.

Annonse
Annonse
Annonse