Regjeringen.no

Forbedret lønnsstøtteordning

Publisert: 12. mars 2021 kl 10.22
Oppdatert: 22. april 2022 kl 08.51

I tillegg til regjeringens kriterier, som ble lagt frem fredag 5. mars, la stortinget til at også de som var permittert 15. januar og 5. mars, vil kunne hentes tilbake. Det betyr blant annet at flere serveringssteder som holdt åpent høsten 2020, men som måtte stenge etter nasjonal skjenkestopp i januar, også kan benytte seg av ordningen for å hente ansatte tilbake i mars.  

Ordningen vil gjelde for perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Virksomheter med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25.000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permittering. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avkortes støttebeløpet lineært til 10.000 kroner, for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.

Fall i omsetning måles mot tilsvarende periode i 2019.

En ansatt som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert per 5. mars 2021. I tillegg må den ansatte ha vært permittert på en eller flere av datoene 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020, eller 15. januar.

Støttebeløpet beregnes ut fra stillingsbrøk per 5. mars, redusert permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.

Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 mill. kroner for perioden 15. mars - 30. april og 12,5 mill. kroner for perioden 1. mai - 30. juni.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – reiseliv