Annonse
Foto: Illustrasjonsfoto

Fortsatt stor konkursfrykt i reisebransjen

Resultatene fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse, gjennomført 1. - 9. mars blant 580 reiselivsbedrifter, viser bl.a. at:

* 3 av 4 reiselivsbedrifter har permittert ansatte. 

* Nær 4 av 10 har permittert mer enn 75 prosent av staben sin. 

* Konkursfrykten er fortsatt høy, særlig i hovedstaden, der 6 av 10 reiselivsbedrifter

   frykter konkurs.

*  Blant serveringsbedriftene i Oslo, som er myndighetspålagt å stenge, frykter 3 av 4

   konkurs. Videre øker andelen bedrifter som mangler penger til å betale regninger.  

Kompensasjonsordningen dekker 85 prosent av faste kostnader, likevel viser undersøkelsen at halvparten av bedriftene kun har fått dekket opp mot 20 prosent av sine faste kostnader. Kun 1 av 100 bedrifter har fått dekket mer enn 75 prosent av kostnadene sine. Med andre ord, ordningen dekker kun en liten del av bedriftenes kostnader. 

Fortsatt omsetningsnedgang

Nesten alle reiselivsbedriftene (94 prosent) har de siste ukene hatt lavere etterspørsel, eller kanselleringer av ordre. 63 prosent av reiselivsbedriftene har opplevd mer enn 50 prosent reduksjon i omsetning de siste fire ukene. Så mange som 43 prosent har 76 prosent eller mer omsetningsnedgang. 

Antallet som melder om 76 prosent eller mer i redusert omsetning er særlig høy i disse fylkene: 

65 prosent i Oslo

57 prosent i Troms og Finnmark 

49 prosent i Trøndelag

47 prosent i Viken

Mange store bedrifter planlegger flere oppsigelser

3 av 4 reiselivsbedrifter har permittert ansatte (NHO-gjennomsnittet ligger på 29 prosent). Av de som har permittert ansatte, svarer nær 4 av 10 at de har permittert mer enn 75 prosent av stabens sin. I Oslo har 6 av 10 permittert mer enn 75 prosent av de ansatte.

1 av 4 reiselivsbedrifter har gjennomført oppsigelser. Reiselivsbedriftene i Rogaland (30 prosent), Vestfold og Telemark (27 prosent), Viken (30 prosent) og Oslo (35 prosent) ligger over landsgjennomsnittet hva gjelder oppsigelser.

Andelen som planlegger oppsigelser (30 prosent) har gått litt ned siden februar, da andelen var 35 prosent. I midten av januar ble det kjent at permitteringsordningen forlenges helt frem til 1. oktober. Likevel er antallet dobbelt så høyt i reiselivet som for næringslivet forøvrig; NHO-snittet ligger på 15 prosent. 

Andelen som planlegger oppsigelser går ned, men blant de store bedriftene er andelen svært høy. Det er imidlertid stor forskjell på store og små bedrifter når det gjelder planer for oppsigelser. Blant de største bedriftene med mer enn 50 årsverk, svarer 6 av 10 at de planlegger oppsigelser. Blant de små bedriftene med 0-9 årsverk, svarer 22 prosent det samme. 

Det er også variasjoner blant fylkene; I Oslo svarer halvparten av bedriftene at de planlegger oppsigelser. Rogaland (43 prosent) og Viken (38 prosent) ligger også over landsgjennomsnittet. 

Mange har store likviditetsproblemer

Reiselivsbedrifter fortsetter å mangle penger til å betale regninger som forfaller om kort tid; 43 prosent – en økning fra 38 prosent i begynnelsen av februar. NHO-snittet ligger på 16 prosent. Blant serveringsbedrifter svarer over halvparten at de mangler penger. Svarprosenten har ligget på rundt 40 prosent gjennom hele coronaperioden, og har ikke endret seg nevneverdig etter nyheter om ytterligere støtte til faste kostnader, eller utsatt betaling av skatter og avgifter.

Plutselige nedstengninger er svært kostbart for bedriftene. For mange er kassa nå helt tom, etter flere runder med permitteringer og tapte varelagre. I Oslo, som har vært nedstengt i flere måneder, svarer 7 av 10 serveringsbedrifter at de mangler penger til å betale regningene sine. 

Oslo ligger høyest på konkurstoppen med 58 prosent som frykter konkurs. Nordland ligger også godt over landsgjennomsnittet med 49 prosent.

Svak påskebooking

7 av 10 reiselivsbedrifter har lavere bestillingsnivå for påsken, sammenlignet med i fjor. 3 av 10 har halvert, eller enda færre bestillinger for påskeferien.

Kun 8 prosent melder om samme nivå som i fjor. Det er særlig i Troms og Finnmark at reiselivet opplever et betraktelig lavere bestillingsnivå for påsken i år. 7 av 10 svarer at de har lavere bestillingsnivå i år. 44 prosent har halvert eller enda færre bestillinger sammenlignet med i fjor. 

78% har fått fra kompensasjonsordningen

De aller fleste reiselivsbedrifter har mottatt økonomisk støtte gjennom kompensasjonsordningen (78 prosent), men det er noen som faller utenfor ordningen av ulike grunner (12 prosent), eller som ikke har krav på kompensasjon (6 prosent).

Halvparten har kun fått dekket opp mot 20 prosent av kostandene sine. 

Selv om det er mange reiselivsbedrifter som svarer at de har hatt mest nytte av kompensasjonsordningen, viser undersøkelsen at ordningen dekker kun en lav andel av bedriftenes faste kostnader:

* Av de bedriftene som har fått kompensasjon (387) svarer halvparten (47 prosent) at

  de har fått dekket opp til 20 prosent av sine faste kostnader. 

*  22 prosent har fått dekket under 10 prosent av kostandene sine 

*  31 prosent har fått dekket mellom 21- 50 prosent

*  10 prosent har fått dekket mellom 51 – 75 prosent

*  Kun 1 prosent svarer at de har fått dekket mer enn 75 prosent 

 

 

Annonse
Annonse
Annonse