Annonse
Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Oda Hveem

– Gledelige signaler om gjenåpning allerede om en uke

– Statsministeren ga i dag svært positive signaler om en gradvis gjenåpning allerede om en uke. Å tillate skjenking igjen frem til kl. 22.00 betyr enormt mye for hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter som nå kan åpne igjen, få opp driften og ta tilbake ansatte. Det er betydelig lys i tunnelen og håp om en vår og sommer der vi gradvis får opp aktiviteten igjen. Nå gjelder det at kommunene med høy smitte får ned smitten, slik at reiselivet kan åpne over hele landet, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Positivt med europeisk og nasjonalt vaksinepass

NHO har tatt til orde for at det innføres et universelt vaksinepass, som skal gjøre det mulig for dem som er vaksinert, eller har naturlig immunitet, å kunne dokumentere sin vaksinestatus. Dette er til vurdering i EU, og unionen har åpnet for at Norge kan være med. Regjeringen bekreftet i dag at Norge deltar i det europeiske samarbeidet med coronasertifikater, og at regjeringen også utreder en forenklet utgave av et coronasertifikat som kan brukes nasjonalt, for å kunne åpne opp mer og raskere. 

– Dette er positivt fordi det kan bidra til at Norge raskere kan ta imot utenlandske turister som er vaksinerte. Et såkalt nasjonalt vaksinepass er også viktig, fordi det vil bidra til å få opp aktiviteten raskere blant oss nordmenn. Det haster for restauranter og uteliv spesielt å få tilbake kundene sine. Mange restauranter er spesielt hardt rammet, og er helt avhengig av å få opp aktiviteten raskt for å unngå konkurs, fortsetter Krohn Devold. 

– Reiselivet kjemper på siste kapittel, kassa er helt tom og mange har ikke vært på jobb på mange måneder. Heldigvis er vaksineringen i gang, en større andel av befolkningen er vaksinert, og de over 18 år vil være vaksinert i løpet av juli. Hvis det i tillegg blir åpnet opp for at utenlandske turister kan komme til Norge, i hvert fall i august, så er det god grunn til å være optimistiske med tanke på sommeren, sier Krohn Devold. 

Neste uke vurderer regjeringen å utvide innreiseordningen for arbeidsreisende ytterligere, opplyser statsministeren.

– Vi forutsetter likebehandling og vi forutsetter at gjenåpningen skjer når smittegrunnlaget tilsier det. Mange norske reiselivsbedrifter er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å kunne drive, det være seg kokker, kjøkkensjefer eller guider. Vi forventer at regjeringen også tar hensyn til reiselivets behov når de skal vurdere ordningen på nytt. Risikoen for tap av arbeidsplasser er like stor i reiselivet som i industrien, avslutter Krohn Devold. 

Annonse
Annonse
Annonse