Annonse
– Vi trenger ikke den ekstra belastningen når vi prøver å komme tilbake igjen, sier NHO Reiseliv direktør Kristin Krohn Devold om økning av lavmomsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
NHO Reiseliv-direktør

– Ikke la momsen suse til topps nå

Med gjenåpnet Norge forventes det at reiselivsbransjen vil oppleve en oppblomstring.

Men samtidig som landet åpner, trappes støtteordninger for næringslivet ned og avsluttes, og permitteringsordningen utløpet 1. november.

Og allerede 1. oktober økes lavmomsen fra 6 til 12 prosent. Det ber et samlet NHO regjeringen om å endre på. De ønsker seg lavmoms ut året.

Ifølge NHOs egen medlemsundersøkelse opplever over halvparten av reiselivsbedriftene lavere eller betraktelig lavere antall reservasjoner for de tre høstmånedene enn i en normalsituasjon.

Det er spesielt reiselivsbedrifter i Nord-Norge som opplever lavt reservasjonsnivå.

Undersøkelsen viser at konkursfrykten er på tur ned, men det er fortsatt 2 av 10 reiselivsbedrifter som frykter konkurs, mens 2 av 10 bedrifter svarer at de har likviditetsutfordringer. I Oslo er dette tallet oppe i 4 av 10.

– Vår klare bønn til de som forhandler ved Hurdalsjøen er å ikke la momsen suse til topps nå. Vi trenger ikke den ekstra belastningen når vi prøver å komme tilbake igjen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv til E24.

Spesielt viktig er det at det ikke legges mer moms på de norske hotellprisene når utenlandske turister begynner å reise igjen.

NHO sentralt stiller seg bak NHO Reiselivs krav om å videreføre lavmomsen ut året.

– NHO er veldig opptatt av at overgangen fra pandemifasen til den nye normalen skjer på en mest mulig smidig måte. Bedrifter som har klart seg gjennom en krevende tid må ikke gå over ende i pandemiens siste fase og før den nye normalen har festet seg. Avbøtende og kompenserende tiltak må derfor ikke avvikles for tidlig, sier kommunikasjonsdirektør Peter Markovski i NHO til E24.

Annonse
Annonse
Annonse