Annonse
- De nye tiltakene som er varslet i dag kommer til å tvinge tusenvis av bedrifter til å permittere ansatte, hvis ikke myndighetene er raske nok med å iverksette støtteordninger, sier Kristin Krohn Devold. Foto: Per Sollerman

Kraftigere tiltak kan sende tusenvis ut i ledighet

– Sterkt kritikkverdig at ikke tydelige tiltak for ansatte og bedrifter er på plass før nedstengingen. Det skaper stor engstelse og fortvilelse, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Det som haster aller mest nå er at myndighetene er raske med å få på plass en lønnsstøtteordning, slik at reiselivsbedriftene slipper å permittere ansatte nå rett før jul. Hoteller, restauranter og uteliv opplever allerede et ras av avbestillinger. De nye tiltakene som er varslet i dag kommer til å tvinge tusenvis av bedrifter til å permittere ansatte, hvis ikke myndighetene er raske nok med å iverksette støtteordninger, sier Kristin Krohn Devold.

Mange av NHO Reiselivs medlemmer melder om omsetningssvikt på opptil 80-90 prosent de siste dagene. Det reiselivsbedriftene frykter aller mest er å måtte permittere ansatte på nytt.

– Nye tiltak og økende frykt rammer de bedriftene som er hardest rammet fra før, og hvor de ansatte allerede har vært igjennom flere runder med permitteringer. Bransjen og de ansatte tåler rett og slett ikke en ny runde med permitteringer. Myndighetene har erfaringer med hvordan ulike tiltak rammer reiselivet. Det er ingen grunn til å vente å se an hvordan dette rammer. Vi forventer at regjeringen har planen klar for hvordan de skal berge bedriftene, og hindre nye permitteringer, sier Krohn Devold. 

NHO Reiseliv ber om følgende strakstiltak:

  1. Regjeringen må innføre en lønnsstøtteordning for å unngå permitteringer nå.
  2. Regjeringen må gjeninnføre en nasjonal kompensasjonsordning så snart som mulig.
  3. Arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres fra ti til fem dager, slik at arbeidsgiver kan permittere ved bortfall av aktivitet på grunn av restriksjoner.
  4. Regjeringen må redusere arbeidsgiverperioden ved sykefravær til tre dager,  slik den var før 1. oktober.
  5. Videreføre utsatte skatter og avgifter, og at det blir mulig for myndighetene å gjøre om det de mest utsatte bransjene skylder til støtte. Det samme gjelder de statlig garanterte lånene. Reiselivsbedriftene har hverken utsatt, eller lånt særlig mye, men er allikevel den næringen utsettelse og ettergivelse vil ha størst betydning for.  
Annonse
Annonse
Annonse