Annonse
Finansminister Jan Tore Sanner forlenger lav MVA-sats. Foto: Marte Garmann
Revidert nasjonalbudsjett

Lav MVA-sats ut september

– Flere virksomheter innenfor reiselivet og persontransporten har vært hardt rammet av pandemien. Disse virksomhetene vil kunne få et ekstra løft av redusert merverdiavgiftssats når samfunnet gradvis åpner opp igjen, og de slipper en satsendring midt i høysesongen sier finansminister Jan Tore Sanner.

Den lave merverdiavgiftssatsen er midlertidig redusert fra 12 til 6 prosent i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. juni 2021. Satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Den lave satsen vil igjen være 12 prosent fra 1. oktober 2021. I takt med at smitteverntiltakene gradvis lettes i tiden fremover, vil også de økonomiske tiltakene tilpasses den nye situasjonen.

Vil forlenge flere av støtteordningene for næringslivet

Regjeringen vil forlenge støtteordningene for næringslivet. I tillegg skal insentivene i ordningene forbedres slik at aktiviteten tar seg raskere opp ved gjenåpningen av samfunnet.

– Usikkerheten er fortsatt stor, og de små og store jobbskapere våre trenger forutsigbarhet. Derfor foreslår vi å forlenge kompensasjonsordningen i ytterligere fire måneder, ut oktober 2021. Men når vi ser målstreken må vi skape insentiver for aktivitet og ikke passivitet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Kompensasjonsordningen har vært en av bærebjelkene i regjeringens støtteordninger. Ordningen gir bedrifter tilskudd når pandemien og smitteverntiltak begrenser mulighetene til å drive næringsaktivitet. Ordningen gir bedriftene støtte til faste uunngåelige kostnader. I det som trolig er den siste fasen av krisen, antas behovet for statlig støtte til næringslivet å bli gradvis mindre.

De fleste bedriftene som er rammet av pandemien, vil kunne øke aktiviteten når smitteverntiltakene trappes ned og stadig flere er vaksinert. Samtidig vil fortsatt noen næringer være preget av gjenstående smitteverntiltak. Det kan også komme nye, lokale smitteutbrudd.

Regjeringen vil bedre insentivene i kompensasjonsordningen, slik at økonomien raskere henter seg inn igjen. I RNB foreslår regjeringen å målrette ordningen mot de bedriftene som har størst omsetningsfall.

– I det som vi håper vil være den siste fasen i pandemien, vil en nedtrappet versjon gi sterkere insentiver til å øke den økonomiske aktiviteten, sier Nybø.

Luftfarten inn i kompensasjonordningen

- Regjeringen er opptatt av at vi skal ha et godt flytilbud i Norge også etter pandemien. Derfor har vi stilt opp for norsk luftfart med en rekke tiltak siden krisen rammet i mars 2020, og vi følger situasjonen tett. Nå foreslår vi også å innlemme flyselskapene i kompensasjonsordningen for næringslivet. I tillegg foreslår vi at flyselskapene kan søke støtte fra lønnsstøtteordningen som gjelder fra mars 2021, og 10 mill. kroner til et ettårig kompetanseløft for luftfarten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 

Annonse
Annonse
Annonse