Annonse
Foto: HK

Lettelser så sent som i juli, vil spolere det meste av 2021 for reiselivet

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber i disse dager for fullt med den nye strategien, som skal legges frem i siste halvdel av mars. Håpet er at Norge skal være fullstendig gjenåpnet innen utgangen av 2021, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB. Men de store lempningene vil fortsatt la vente på seg en stund. – De vesentlige skrittene må skje etter april, når vi har vaksinert alle i risikogruppene og alt helsepersonell, sier Guldvog.

Fire etapper

Ifølge helsedirektør Guldvog ser helsemyndighetene for seg en trinnvis gjenåpning i fire etapper:

* Fase 1: Her vil det komme lettelser for de prioriterte gruppene. Det betyr lettelser for barn og unge og lettelser for arbeidslivet. Disse grepene kan tidligst ventes i mai eller juni.

* Fase 2: Denne etappen vil trolig begynne fire til seks uker etter første fase. Det vil da komme lettelser knyttet til arrangementer og reiseliv.

* Fase 3: I denne etappen kan det ventes lettelser i kravene til avstand og gruppestørrelse. Kravene om hjemmekontor kan også stå for fall.

* Fase 4: Det siste som fjernes, er de grunnleggende smittevernrådene, som å vaske hendene og holde seg hjemme når man er syk. Det er også ventet at systemet med testing, sporing, karantene og isolasjon – TISK – vil bli opprettholdt lenge.

Tre scenarioer

I arbeidet med planen tar helsemyndighetene utgangspunkt i tre forskjellige scenarioer, et optimistisk, et mellomscenario og et pessimistisk, der Norge rammes av nye virusmutasjoner som vaksinene ikke virker på. I det siste scenarioet ryker målet om full gjenåpning innen nyttår.

– Uavhengig av vaksinasjonsgrad må vi klare å holde kontroll på smitten ut mars og april. Hvis ikke går vi inn i sommeren på en mye vanskeligere måter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, til NTB.

 

Annonse
Annonse
Annonse