Annonse
Foto: Marte Garmann

Regjeringen vil utsette betalingsfristen for skatt og avgift

Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav. Forslaget innebærer at innbetalingen av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.

Innen overnattings- og serveringsvirksomhet har i alt 825 aktører fått utsatt innbetaling av MVA, for totalt NOK 190 millioner.

Med en gradvis gjenåpning av samfunnet vil også aktiviteten i kriserammede bedrifter ta seg opp igjen, og behovet for å tilføre likviditet gjennom skatteutsettelser avta. Samtidig kan det være krevende for næringsdrivende å betale inn nye krav og utsatte krav samtidig.

– Utsatt og forlenget innbetaling kan bidra til at flere bedrifter får muligheten til å hente seg inn igjen etter coronakrisen. Det er viktig for å unngå at utsatte skatter og avgifter blir et hinder for at bedriftene får folk tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Endringene som blir foreslått vil anslagsvis gi et provenytap på omlag NOK 150 millioner i 2021. Forslaget vil bli lagt frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2021.

Per 15. mars 2021 beløp utsettelsene i ordningen seg til omlag NOK 4,8 milliarder, hvorav nesten 80 prosent er merverdiavgift og litt over ti prosent er arbeidsgiveravgift.

Annonse
Annonse
Annonse