Foto

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB: Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøkte Møre og Romsdal i forbindelse med ferjeopprøret i 2020

Gratis ferje – for noen

Publisert: 9. mai 2022 kl 10.36
Oppdatert: 9. mai 2022 kl 10.42

­Regjeringen setter av 39 millioner kroner til formålet i revidert nasjonalbudsjett, som kommer til uka, skriver Nrk.

I Hurdalsplattformen lovte regjeringen å «innføre en ordning med gratis ferje for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og gjøre alle ferjesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis».

– For mange av de små øy- og kystsamfunnene blir dette et stort løft, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Dette vil hjelpe den lille bedriften som har høye transportkostnader, mor eller far som er pendler eller turisten som skal dit til sommeren. Det skaper mer aktivitet.

Nøyaktig hvor mange samband som nå blir gratis, er fremdeles ikke helt avklart. I 2019 var det imidlertid over 30 samband med under 100.000 passasjerer i Norge. I fjor og i 2020 var ferjetrafikken mindre enn normalt på grunn av koronapandemien.

I årets budsjett er det allerede satt av 30 millioner kroner for å starte arbeidet med å gjøre de minste ferjesambandene gratis. I tillegg kommer det altså 39 nye millioner i revidert nasjonalbudsjett.

På helårsbasis koster det 165 millioner å innfri Vedums løfte, ifølge Finansdepartementet.

Saken fortsetter under annonsen

Ferjeopprør

Et betydelig ferje opprør startet vinteren 2020, spesielt fremtredene var det i Møre og Romsdal og Nord-Norge. Grunnen var at prisen på en rekke ferjeforbindelser ble skrudd opp ved årskiftet.

Familier og dagpendlere som er helt avhengig av ferje i hverdagen, risikerte mange tusen kroner i ekstrautgifter i måneden på grunn av prishoppet.

Den daværende opposisjonen – hvor Sp var en viktig stemme – ga Solberg-regjeringen skylden for opprøret. Men regjeringen viste for sin del til at det er fylkeskommunene – mange av dem under rødgrønn kontroll – som har ansvaret for mange ferjer.

Det endte med flere midlertidige kuttordninger for å hjelpe folk med de økte utgiftene, og senere under koronapandemien ble ytterligere priskutt innført.

Fortsatt mye som gjenstår

I plattformen lovte de også å halvere prisene på riksveiferjer og fylkesveiferjer i løpet av fireårsperioden fram mot 2025.

Saken fortsetter under annonsen

«Vi vil sammen med fylkeskommunene ta initiativ til at det utarbeides et felles takstregulativ for riksveiferger og fylkesveiferger,» heter det

Målet er at prisene på ferjesambandene for de reisende totalt sett halveres fra nivået 1. januar i fjor, og der staten dekker kostnadene for prishalveringen.

Senterpartiet nådde nemlig ikke fram i regjeringsforhandlingene med sitt krav om at øysamfunn med hurtigbåt må få samme vilkår som øysamfunn med ferjer.

På spørsmål om hva som skjer med ferjeforbindelsene som har over 100 000 passasjerer svarer Vedum at de skal redusere alle ferjeprisene med 50 prosent. Nå i år er ferjeprisen 30 prosent lavere enn referansepunktet for målet.

– Dere har lovt halv pris på ferjer på riksveier og fylkesveier. Når kommer det?

– Det skal vi gradvis fase inn. Vi økte til 30 prosent for i år, svarer Vedum.

Ledige stillinger – reiseliv