Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Må ta utbytte for å betale økte skattekostnader

Publisert: 22. september 2022 kl 09.50
Oppdatert: 22. september 2022 kl 09.51

– Utbytte er ikke synonymt med overskudd. Mange virksomheter er avhengige av å ta ut utbytte for å betale skatt. Dette så vi en klar effekt av i fjor, med den betydelig økte formue- og utbyttebeskatningen i statsbudsjettet for 2022. Regnskap Norge oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å unngå ytterlige skatteskjerpelser i statsbudsjettet for 2023, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I regjeringens forslag til strømstøtteordning for næringslivet foreslås det at bedrifter som mottar tilskudd ikke kan ta ut utbytte i 2023. Regnskap Norge mener utbytteforbudet bryter med etablerte prinsipper, og at det er et problematisk inngrep i bedriftenes anliggender.

– Regjeringens strømstøtteordning er inspirert av coronastøtten, som enkelte bedrifter misbrukte. De to situasjonene er imidlertid ikke sammenlignbare; det er ingen tvil om at virksomhetene rammes hardt av de høye strømprisene. Ved å innføre et utbytteforbud uttrykker regjeringen mistillit til næringslivet som er i en krevende økonomisk situasjon. For mange av landets små og mellomstore virksomheter er uttak av utbytte overhodet ikke synonymt med overskudd og luksus. Tvert imot er de avhengige av å ta ut utbytte for å klare å betale skatt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I statsbudsjettet for 2022 innførte Støre-regjeringen skatteskjerpelser som førte til betydelig økte skattekostnader for bedriftene. Regnskap Norge har beregnet at en eier med en aksjebasert formue på 200 mill. kroner, må ta ut nær det dobbelte i utbytte i 2022 sammenlignet med 2021, for å betale den økte skattekostnaden. Regnskap Norge erfarer også at den samlede formue- og utbyttebeskatningen for 2022 øker med 1,13 mill. kroner.

Annonse

Ledige stillinger – reiseliv