Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.

Moment Studio/NHO

Også økte strømpriser rammer reiselivet sterkt

Publisert: 10. februar 2022 kl 12.44
Oppdatert: 10. februar 2022 kl 12.44

40 prosent av NHOs medlemsbedrifter sier at markedssituasjonen er god, mot 33 prosent i begynnelsen av januar. Det er fortsatt ikke helt på linje med nivået i fjor sommer og høst. Undersøkelsen ble tatt opp rett etter at brorparten av smitteverntiltakene ble fjernet.

- 14 prosent anser markedssituasjonen som dårlig, mot 24 prosent i januar. Balansen, altså nettotallet, er bedret fra 9 prosent i januar til 26 prosent i februar. Det kan både avspeile at det tar tid før omsetningen kommer tilbake og at strømprissjokket påvirker inntjening og aktivitet, sier sjeføkonom i NHO Øystein Dørum.

Ikke overraskende er bedringen fra januar til februar størst for de hardest rammede næringene, så som overnatting, servering og luftfart. Fortsatt har imidlertid disse næringene en overvekt av bedrifter som vurderer situasjonen som dårlig.

- Dette skyldes trolig at kravet om en meters avstand holder omsetning tilbake, samt at usikkerhet om fremtidige smittebølger og tilhørende karantenebestemmelser kan gjøre at folk avventer å bestille utenlandsreiser, sier Dørum.

Så mye som 43 prosent av bedriftene oppgir at de har fått en stor/middels reduksjon i driftsresultatet som følge av økte strømpriser. Nærmere hver femte, 18 prosent, oppgir en stor reduksjon i driftsresultatet. Andelen som oppgir middels/stor reduksjon er størst i reiseliv og bilbransjen.

Av de 43 prosentene som oppgir middels/stor reduksjon i driftsresultatene som følge av økte strømpriser, er det en femtedel som oppgir at dette påvirker aktiviteten. Også her ligger reiseliv høyest. Nesten hver femte av alle reiselivsbedrifter oppgir at økte strømpriser medfører lavere aktivitet.

- Av de bedriftene som oppgir å ha betalingsvansker, er det en overvekt som oppgir at strømprisene gir middels/store utslag i driftsresultatet. Alle slike svar må leses med forsiktighet, men dette peker i retning av at de høye strømprisene kan ha bidratt til å holde bedringen i næringslivet tilbake over nyttår, og kanskje mest i de næringene som hadde det tyngst fra før, avslutter Dørum.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – reiseliv