Foto

F.v.: LO leder Peggy Hessen Følsvik, næringsminister Jan Christian Vestre Holder og NHO leder Ole Erik Almlid holder pressekonfeanse om strømtiltak for næringslivet i Marmorhallen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Regjeringens strømpakke klar - omfatter også restauranter

Publisert: 16. september 2022 kl 10.51
Oppdatert: 16. september 2022 kl 10.51

Regjeringen har hatt tett dialog med partene i arbeidslivet om de nye tiltakene for næringslivet. Ordningene, med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning, antas å ville kunne hjelpe om lag 20.000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. - Men arbeidet med ordningen har vært krevende, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– På den ene siden må unngå å skape ytterligere press i norsk økonomi, samtidig som vi ønsker å gi strømintensive bedrifter hjelp til å omstille seg. Løsningene vi har kommet frem til er ansvarlige og hjelper de mest utsatte bedriftene, sier næringsministeren.

Regjeringen varsler endringer i skattereglene som skal gjøre det gunstigere å tilby langsiktige og forutsigbare fastprisavtaler. Forslagene legges frem for Stortinget med sikte på ikrafttredelse fra nyttår.

– Vi oppfordrer kraftselskapene til å starte konkurransen om fastpriskundene allerede nå. Dette er det viktigste tiltaket for å redusere strømkostnadene og usikkerheten for næringslivet, sier Vestre.

Strømstøtten kan også omfatte restauranter

Den statlige strømstøtten vil favne bredt over alle næringer som kan dokumentere et strømforbruk over 3 prosent av omsetningen, sier næringsministeren.

Næringsminister Jan Christian Vestre poengterte at strømstøtten er utformet slik at den skal treffe så mange som mulig av de bedriftene som er rammet av de høye prisene. Omlag 20.000 bedrifter vil kunne søke og motta støtte så lenge de har en strømutgift som overstiger 3 prosent av omsetningen.

Saken fortsetter under annonsen

Vestre nevnte som eksempel at både bakerier, restauranter, campingplasser og biblioteker kan søke om støtte.

Samtidig oppfordres næringslivet til å investere i enøktiltak.

Lånegarantier

Strømpakken til næringslivet inneholder en lånegarantiordning for å sikre bedriftenes likviditet. Staten garanterer for 90 prosent av strømlån

Ordningen skal hjelpe bedriftene med å håndtere de store strømregningene til de kan benytte de nye fastprisregimet som regjeringen har lagt opp til gjennom skatteendringer.

Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter.

Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023, forutsatt godkjenning fra Eftas overvåkingsorgan Esa.

Saken fortsetter under annonsen