Foto
Debove Sophie

Ny gedigen cruisehavn på Follese utenfor Bergen

Publisert: 24. januar 2022 kl 09.15
Oppdatert: 25. januar 2022 kl 11.47

Eidsvika på Follese utenfor Bergen, er i dag et område med uberørt natur. Her er det planer om å anlegge havneprosjektet Kildn

Follese Felleskap er et sameie med 100 grunneiere i Tressmarka. Totalt eier sameiet 430 mål utmark.

Stein Lønne, prosjektkoordinator for Kild Havn i Ternes Holding, sier til Askøyværingen at avtalen gir dem rett til å kjøpe eiendommen på visse vilkår. Avtalen er inngått mellom Tressmarka AS, som er eid av Ternes Holdning, og Follese Felleskap.

Lønne vil ikke si hvor mye de betaler for eiendommen. – Jeg vil ikke ikke gå inn på detaljer da dette er en privatrettslig avtale. Alle andelseiere har signert på at opsjonsavtalen kan gjennomføres. Når salget eventuelt er gjennomført, betaler vi en sum til Follese Fellesskap, og andelseierne vil få utbetalt en andel hver, sier han.

Kari Hansmark er styreleder i Follese Felleskap. Hun bekrefter at styret og gruneierne er enig om å selge eiendommen i Tressmarka til Tertnes Holding. På Spørsmål om hva avtalen innholder svarer hun at opsjonsavtale om salg med forpliktelser for kjøper å tilstrebe gode miljøkvaliteter i prosjektet. - Det skal legges til rette for miljøvennlige løsninger basert på moderne, bærekraftige og energibesparende prosjekter, sier hun.

Follese felleskap går flere hunder år tilbake i tid. Opprinnelig var det åtte sameiere som eide hver sin andel av Follese. I dag er de 8 blitt til 100 etterkommere.


Annonse

 

Ledige stillinger – reiseliv