– Regjeringen vil ha på plass rammevilkår som bidrar til å ivareta og utvikle norsk luftfart i fremtiden, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto

Fredrik Naumann/Felix Features

Regjeringen med ny nasjonal luftfartsstrategi

Publisert: 27. januar 2023 kl 14.36
Oppdatert: 27. januar 2023 kl 14.36

Fredag la han frem stortingsmeldingen «Bærekraftig og sikker luftfart – nasjonal luftfartsstrategi».

– En bærekraftig og sikker luftfart handler om at vi både skal ta vare på klima og miljø, de ansatte som jobber i luftfarten, passasjerene over hele landet, og at det skal være økonomisk mulig å drifte for aktørene i bransjen. Strategien tar for seg alle disse aspektene, med mål, virkemidler og tiltak, sier Nygård.

Strategien er organisert rundt fire hovedområder, der fellesnevneren er bærekraft. I tillegg inneholder strategien et kapittel om droner.

Det er et mål for regjeringen at alle deler av landet skal ha tilgang til et effektivt og geografisk tilgjengelig flyrutetilbud.

– Vi vil opprettholde og videreutvikle dagens lufthavnstruktur, bygge ny lufthavn ved Mo i Rana og fullføre lufthavnen i Bodø, i tråd med eksisterende planer, sier Nygård.

For å ta vare på befolkningens reisebehov over hele landet, kjøper staten flyruter, såkalte FOT-ruter, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag. I perioden april 2022 til mars 2023 ble det brukt omkring 900 millioner kroner til dette formålet.

– Vi jobber nå med en ny FOT-anskaffelse som skal gjelde fra 2024, og i denne vil regjeringen vurdere konkrete tiltak for å forbedre rutetilbudet og gjøre tilpasninger i lys av Hurdalsplattformen, sier samferdselsministeren.

Saken fortsetter under annonsen

Regjeringen er også opptatt av at Avinor skal ha rammevilkår som gjør selskapet i stand til å opprettholde og videreutvikle et fremtidsrettet desentralisert lufthavnnett. Regjeringen vil derfor videreføre Avinor-modellen med selvfinansiering og samfinansiering, samt opprettholde Avinors samfunnspålagte oppgaver.

En mer klimavennlig luftfart

Regjeringen vil jobbe for en mer klima- og miljøvennlig luftfart. På kort sikt er CO2-avgiften og deltagelse i EUs kvotesystem de viktigste virkemidlene. Videre vil regjeringen stimulere til innfasing av bærekraftig flydrivstoff gjennom blant annet omsetningskrav.

Regjeringen vil også jobbe for en utvikling av lav- og nullutslippsteknologi i luftfarten.

Gode lønns- og arbeidsvilkår

Norsk luftfart skal være sosialt bærekraftig, og flyselskapene skal ha ryddige og anstendige lønns- og arbeidsforhold.

– Jeg er opptatt av ryddige forhold innen luftfarten. Sosial bærekraft er viktig for regjeringen, og vi ønsker å få på plass tiltak for å forhindre sosial dumping gjennom tettere oppfølging av næringen, sier Nygård.

Saken fortsetter under annonsen

Regjeringen vil arbeide for at bruk av flygende personell på flyruter i Norge skal være underlagt norske regler, så langt det er forenlig med EØS-avtalen.

Økonomisk bærekraft

Regjeringen har som mål at luftfarten skal ha rammevilkår som gjør det mulig å drive lønnsomt over tid uten statlig tilskudd.

– Vi ønsker å videreføre Avinormodellen fordi den bidrar til en luftfartssektor som i stor grad er selvfinansierende. Økonomisk overskudd fra store lufthavner dekker underskudd ved Avinors små lufthavner, noe som bidrar til å opprettholde en desentralisert lufthavnstruktur. Denne strukturen har tjent landet vårt godt, og vil fortsette å gjøre det i fremtiden. Med ny teknologi på trappene tror jeg kortbanenettets gullalder ennå ikke har inntruffet, sier samferdselsministeren.

 

 

Ledige stillinger – reiseliv