Annonse

Positiv januar for hotellene

Det var 1,15 millioner overnattinger ved norske hoteller og andre overnattingssteder i januar, opp 6 prosent fra januar ifjor, ifølge SSB. Tallet på norske overnattinger var 913.823 (+ 7%), mens det var 240.892 (+1%) utenlandske. Av de store utenlandske markedene økte Sverige og Tyskland tallet på overnattinger med 9 prosent sammenlignet med januar 2010, mens det danske markedet falt med 7 prosent i samme periode. Også tallet på overnattinger fra Storbritannia gikk ned. Tallet på yrkesovernattinger og ferie- og fritidsovernattinger steg med 6 prosent sammenlignet med samme måned ifjor. Kurs- og konferanseovernattinger gikk opp med 5 prosent, fra 193.000 til 202.000. Omsetningen for hotellene gikk opp med 10 prosent sammenlignet med januar 2010, fra 655 millioner til 722 millioner. Prisen per rom gikk opp fra 847 til 859 kroner. Tallet på campingovernattinger gikk opp med 2 prosent fra januar ifjor til januar iår, fra 155.000 til 157.000 overnattingar. Tallet på hyttegrendovernattinger i januar gikk ned med 17.000 sammenlignet med januar 2010. De største utenlandsmarkedene i januar:

Danmark         56.316  (-7%)

Sverige           47.572   (+9%)

Storbritannia   27.881  (-6%)

Tyskland         22.020   (+9%)

10.000 flere gjestedøgn på hotellene i Nord-Norge Hotellene i Nord-Norge hadde i overkant av 10.000 flere gjestedøgn i januar iår enn i januar 2010. Dette er en økning på 12%. Utenlandstrafikken til de nordnorske hotellene har økt med hele 23%, mens Norge som helhet har hatt en økning på kun 1%. Innenlandstrafikken til hotellene i Nord-Norge økte med 10%, mens Norge som helhet hadde en økning på 7%. Det er nesten 9.000 flere gjestedøgn innenfor yrkestrafikken som er største bidragsyter til økningen på hotellene. Nord-Norge har en økning 18%, mens Norge hadde en økning på 6%. Troms har størst økning i yrkestrafikken med 24%, mens Finnmark og Nordland øker med hhv. 19% og 11%. Ferie- og fritidstrafikken har utviklet seg likt i Nord-Norge og Norge som helhet med en økning på 6% i fht. fjoråret. Her er det Nordland som har størst økning med 19%. Troms øker med 3% og Finnmark har hatt en nedgang på 3%. Når det gjelder kurs- og konferansetrafikken ligger Nord-Norge på samme nivå i januar 2011 som i 2010, mens Norge som helhet økte med 5%. Troms har hatt en økning i dette segmentet på 25%, mens Nordland og Finnmark har hatt en nedgang på hhv. 24% og 25%.

 <bt> Utenlandstrafikken til hotellene i Nord-Norge økte med hele 23% i januar. Foto: Rica Svolvær

Annonse
Annonse
Annonse