Annonse
- Vi risikerer et konkursras i bransjen om få uker, når både feriepenger og moms skal betales, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.  Foto: Per Sollerman

Redusert mva kan hindre konkursras i serveringsbransjen

NHO Reiseliv krever at serveringsmomsen reduseres til 15 prosent, for å hindre konkursras i bransjen.

─ Serveringsbransjen er på grunn av coronasituasjonen en bransje hvor det store flertallet ligger med brukket rygg. En harmonisering av serveringsmoms (25 prosent) og matmoms til 15 prosent, vil være et treffsikkert og etterspurt tiltak. Vi risikerer et konkursras i bransjen om få uker, når både feriepenger og moms skal betales, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. 

Bjørndal peker på at flere andre land har valgt å redusere serveringsmomsen som et tiltak for å hjelpe bransjen. Blant annet har Tyskland, i kjølvannet av coronakrisen, vedtatt en harmonisering av serveringsmoms med hotellmomsen, fra 19 til 7 prosent, gyldig i ett år fra 1.juli 2020. Nå forventer han at norske myndigheter gjør det samme:  

─ Matbutikkene har hatt gode tider under coronakrisen med en lavere momssats. Serveringsstedene har lenge påpekt urettferdigheten i de ulike satsene. For Venstre og Fremskrittspartiet er det en gylden mulighet til å følge opp sitt partiprogram, siden begge har vedtatt harmonisering av serveringsmomsen. Høyre vedtok og dette i en reiselivsresolusjon i 2018. Vi forventer at regjeringen og Stortinget følger opp vedtatt politikk og samtidig skape rettferdige konkurransevilkår i en svært krevende situasjon. Situasjonen er overmoden for å gjennomføre dette nå, fortsetter Bjørndal.  

Nær 6 av 10 serveringsbedrifter frykter konkurs 

Resultatene fra NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse, gjennomført 28. - 29. april, viser at serveringsbransjen er svært hardt rammet av coronakrisen (367 serveringsbedrifter har svart):  

77 prosent melder om 76-100 prosent lavere omsetning i april, sammenlignet med samme periode i fjor 

38 prosent har planer for oppsigelser  

57 prosent vurderer at det er reell risiko for at bedriften kommer til å gå konkurs som følge av coronaviruset 

84 prosent har permittert 76 -100 prosent av de ansatte (Undersøkelse fra 17. april) 

─ Når nærmere 6 av 10 serveringsbedrifter melder om en reell risiko for konkurs, så må det tas ytterligere grep for å berge bransjen. Dette er bedrifter med svært lave marginer, som sliter med å betale både feriepenger og moms nå som de har mistet hele inntektsgrunnlaget sitt. En lavere avgiftsbelastning er i tillegg på sin plass, nå som det er klare innskrenkninger på hvor mange mennesker man kan få inn det enkelte lokale, avslutter Bjørndal. 

Annonse
Annonse
Annonse