Annonse

Regjeringen initierer felles reiselivsstrategi, for et mer lønnsomt og bærekraftig reiseliv

Regjeringen vil nå samle norsk reiseliv til en felles og helhetlig strategiprosess. Det er første gang et slikt arbeid gjennomføres innen reiseliv, Innovasjon Norge har fått oppgaven med å lede prosjektet. Målet er et mer lønnsomt og bærekraftig reiseliv.

Reiselivet sysselsetter omlag 170.000 mennesker landet rundt, og er blant Norges største eksportnæringer. Men lav lønnsomhet og bærekraftsdilemmaer utfordrer næringen.

- Hvert år settes det rekordtall i antall besøkende turister. Det gir gode muligheter for økt fortjeneste og flere arbeidsplasser i en næring som er spesielt viktig i distriktene. Samtidig ser vi at veksten kan gi utfordringer, både sosialt og miljømessig. Vi vil derfor be Innovasjon Norge lage en strategi for hvordan vi kan sikre et mer bærekraftig reiseliv fremover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Innovasjon Norge oppdraget med å utarbeide en strategi som gir retning for den videre utviklingen av Norge som reisemål. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og små og større bedrifter fra ulike deler av landet. Målet er å legge tilrette for økt verdiskaping innenfor bærekraftige rammer.

- Naturen vi har i dag skal også kunne nytes av fremtidige generasjoner. Derfor må veksten i norsk reiseliv skje på en måte som ivaretar det fantastiske natur- og kulturlandskapet vårt. Det er også viktig at reiselivsaktiviteten skjer på lokalsamfunnets premisser, og kommer både fastboende og tilreisende tilgode, sier Røe Isaksen.

- Dette er en veldig god og etterlengtet nyhet. Norsk reiseliv er et nettverk av sektorer og bransjer, og for at vi skal kunne vokse klokt og bidra til helårlige arbeidsplasser, må vi ha et felles mål og en felles strategi for hvordan vi skal jobbe med reiseliv fremover. Dette viktige arbeidet skal vi nå ta fatt på i tett samarbeid med reiselivsnæringen, fylkene og andre relevante sektorer, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Strategien skal ferdigstilles innen utgangen av 2020.

Annonse
Annonse
Annonse