Annonse

Regjeringen kan redde 45% av utenlandsturismen i sommer

Inntil 30.000 arbeidsplasser kan gå tapt i norsk reiseliv dersom vi ikke får på plass nødvendige tiltak for næringen. Ved å åpne grensene til Norden, Tyskland og etterhvert Nederland, vil så mye som 45 prosent av utenlandsturismen til Norge kunne reddes denne sommeren. Det utgjør 14 milliarder kroner i reiselivsomsetning i juni, juli og august, viser en ny analyse fra Menon Economics og Universitetet i Sørøst-Norge.

- En åpning av grensene til Norden og nærliggende land som Tyskland, vil representere en større krisepakke enn alle andre for norsk reiselivsnæring – uten å koste myndighetene en krone, sier direktør Per-Arne Tuftin i foreningen Norsk Reiseliv.

En samlet norsk reiselivsnæring ber derfor næringsministeren og justisministeren om å åpne disse grensene i tråd med konklusjonen i rapporten. En åpning av grensene, vil være det mest kraftfulle enkelttiltaket for å gjenreise reiselivsnæringen i Norge, konkluderer rapporten «COVID-19-krisen. Gjenreisning og vekst for norsk reiselivsnæring».

Forslaget fra reiselivsnæringen baserer seg på regjeringens tilnærming om at land med relativt lik smitte, i samme nærområde åpnes først, og viser til Regjeringens planer om å vurdere åpning for fritidsreiser i Norden fra 15. juni. En slik nordisk vurdering bør også inkludere Tyskland, som grenser til Danmark og har fergegrense til Norge gjennom Oslo-Kiel fergen. Tyskland har varslet at de planlegger en åpning av sin grense mot Norge fra 15. juni. Tyskland har i dag en smittesituasjon på linje med Danmark og Norge.

- Det er viktig med tydelige datoer fra regjeringen og at disse er koordinert med det som nå skjer i EU. Vi er positive til at mange nordmenn sier at de skal feriere i Norge i sommer, men ifølge rapporten sier 72 prosent at de vil velge naturattraksjoner som ikke koster penger, samtidig som svært mange sier de vil velge dagsturer og korte opphold. Norske turister vil derfor ikke kunne oppveie for bortfallet av utenlandske turister i Norge. Dette gjelder både i forhold til bruken av kommersielle tjenester, lengde og forbruk. Dersom flere av de mest populære ferielandene, både for nordmenn og europeere åpner grensene sine for turister i løpet av juni og Norge ikke åpner for Norden og nærliggende land, vil det føre til et konkursras i norsk turistnæring, avslutter Per-Arne Tuftin.

Color Line klar til re-start

- Den tyske reiselivsnæringen etterlyser mer klarhet fra norsk side om innreiseregler og planer for åpning, og det hersker stor grad av forvirring blant turister, turoperatører og medier om når tyskerne igjen kan reise til Norge. Vi har et erfarent markedsapparat som kan bidra til å re-starte nærmarkedene våre raskt, men det forutsetter at vi snarlig får en konkret dato å forholde oss til, sier Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line.

Annonse
Annonse
Annonse