Annonse

Regjeringen vil kreve innrapportering av tips, ignorerer arbeidsgivernes synspunkter


Ifølge Dagbladet kommer regjeringen til å innføre krav om at arbeidsgivere skal rapportere inn tipsen til skattemyndighetene. NHO Reiseliv reagerer sterkt på dette kravet, og mener Siv Jensen har ignorert høringssvarene fra NHO Reiseliv og NHO sentralt.

Et nytt forslag fra Skattedirektoratet går ut på at arbeidsgivere må behandle tips på lik linje med lønn. Det innebærer at de må betale arbeidsgiveravgift av tipsen, og at tipsen vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder. NHO Reiseliv har sendt et høringssvar til Skattedirektoratet der de klart avviser forslaget. Tips er «lønn» fra kunden basert på god service, det er ikke en lønn fra arbeidsgiver.

NHO Reiseliv hadde torsdag et møte med Finansdepartementets statssekretær Jørgen Næsje, for å diskutere de problematiske sidene ved innføringen av de nye reglene om arbeidsgivers plikt til å innberette tips. NHO Reiseliv var i sitt høringssvar i saken svært skeptisk til Skattedirektoratets forslag til nytt regelverk. Derfor var oppslaget i Dagbladet svært uventet. NHO Reiseliv reagerer på at Siv Jensen ikke har lyttet til NHO Reiseliv sine innspill:

– Siv Jensen har enten ikke lest eller regelrett ignorert høringssvarene, både fra NHO Reiseliv og fra NHO sentralt. Begge er krystallklare på at forslaget bør utsettes til man har fått en bedre løsning med tanke på den praktiske gjennomføringen og at man også nøyere må se på konsekvensene det har for bransjen. Når både NHO Reiseliv og NHO mener forslaget gir økte administrative byrder og ber om utsettelse, hadde vi forventet at Siv Jensen lytter til våre bekymringer og ikke går ut i media samme dag som vi skal ha møte med Finansdepartementet. De ignorerer fullstendig arbeidsgivers synspunkt i denne saken, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

– Vi har et tett samarbeid med myndighetene og arbeidstakersiden for å sikre ett hvitt og ordnet arbeidsliv og støtter fullt ut prinsippet om at de ansatte skal betale skatt av den tipsen de får. Jeg forstår også at det er en utfordring at ikke alle ansatte i dag rapporterer inn tipsen i selvangivelsen, men løsningen er ikke å behandle tips, som er en gave fra gjesten, på lik linje med lønn fra arbeidsgiver, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse