Annonse
− De som velger restaurant- og matfag er sikret jobb i en kreativ og sosial bransje, sier Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Foto: lechatnoir / iStock
Landskonferansen for Restaurant- og matfag

Akutt behov for å sikre rekrutteringen i bransjen

Landskonferansen for Restaurant- og matfag går av stabelen torsdag denne uken. Årets tema er hvordan man kan sikre rekruttering til restaurant- og matfag. Dette mener administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, gjør årets konferanse mer aktuell enn noen gang.

I sommer ble mangelen på arbeidskraft tydelig da mange hoteller og serveringssteder ikke fikk tilgang til sine faste sesongansatte. De som hadde vært permitterte over lang tid hadde også sluttet og startet i nye bransjer.

Dette førte blant annet til at noen måtte korte ned åpningstider og redusert omsetning for flere i bransjen.

Trenger flere faglærte kokker

På konferansen skal myndigheten, partene i arbeidslivet og rådgivere i skolen møtes for å finne løsninger på mangelen på arbeidskraft. Krohn Devold mener de som velger å gå inn i bransjen nå har mulighet til være med på oppturen.

− De som velger restaurant- og matfag er sikret jobb i en kreativ og sosial bransje der man opparbeider seg mange ulike ferdigheter som også kan brukes i andre bransjer: kreativitet og problemløsing, stressmestring og ledelse. De som går inn i denne bransjen nå, får være med på oppturen etter pandemien. De kan forme og utvikle Norge til å bli et enda mer attraktivt og bærekraftig reisemål, og en matnasjon i verdensklasse.

– Kompetanse og kunnskap må stå sentralt

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) skal åpne konferansen. Også hun er opptatt av å sikre rekruttering til bransjen.

− Det trengs fagfolk i alle deler av mat- og måltidsbransjen. Kompetanse og kunnskap må stå sentralt i den videre utviklingen av denne viktige bransjen som sysselsetter over 200 000 personer og samlet bidrar med en verdiskaping på over 150 mrd. kroner hvert år, sier Bollestad til nhoreiseliv.no.

Bollestad sier det generelt har vært krevende å få ungdom til å ta fagutdanning, og da spesielt matfagene. Hun mener både private og offentlige aktører må jobbe med å synliggjøre bredden av trygge og spennende arbeidsplasser i verdikjeden i hele mat- og måltidsbransjen.

Annonse
Annonse
Annonse