Annonse
Østlandske Storhusholdnings Konrad Sel, med Anne Marie Schrøder (t.h.) og Anne-Grete Haugen fra samarbeidspartneren Matvett AS.

Årets viktigste møteplass for HoReCa

Det blir en rekordstor utstilling, til tross for problemene i bransjen. Rekorden fra da vi holdt messen i Hamarhallen, var rundt 80 utstillere, nå har vi 99 og jeg regner med at det kanskje kan komme ti til før vi åpner. Vi fyller allerede 2/3 deler av Vikingskipet, det er jeg kjempefornøyd med, sier Konrad Sel.

– Det er dessverre rundt 20 utstillere, som har vært med før, som ikke har bestilt plass så langt, fordi de er i en vanskelig situasjon på grunn av pandemien.

Ellers er det stor bredde blant utstillerne både når det gjelder mat og utstyr. For første gang får vi også en avdeling med vin, brennevin og øl. Der har vi fått kjemperespons og rundt 30 leverandører kommer.

Dette blir årets viktigste Møteplass for horeca-bransjen etter pandemien. NHO Reiseliv går tungt inn og vil prege messen med seminar/konferanse kl. 11.00 begge dagene. Gjenåpning av AS Norge etter pandemien, blir den røde tråden. Messen skal åpnes av NHO Reiselivs Kristin Krohn Devold. Det er viktig å få politikernes og myndighetenes oppmerksomhet på at selv om landet åpnes gradvis nå, så er ikke bransjen ferdig med problemene som følge av pandemien ennå. Det er mange som fortsatt vil trenge hjelp for å greie seg, sier Konrad Sel.

Bærekraft og matsvinn i sentrum

– Østlandske Storhusholdning 2021 ønsker å utnytte den unike muligheten vi har til å sette fokus på hele horeca-bransjen, både i privat og offentlig sektor, og det nye er at vi skal skape en fagmesse som har bærekraft og matsvinn i sentrum. Med maksimalt fokus på bærekraft og minimering av matsvinn i bransjen, vil begge messedagene ha seminar/konferanse om temaet.

Vi har inngått samarbeidsavtale med Matvett AS, som er matbransjens selskap for å forebygge matsvinn og som har med seg viktig erfaring fra å ha ledet KuttMatsvinn2020-prosjektet i fire år i serveringsbransjen. Sammen skal vi sette fokus på KuttMatsvinn mot 2030. I samarbeid med bl.a. Matsentralen Innlandet og Ragn Sells, skal vi forsøke å sette standarden for hvordan vi kan få til maksimal tilrettelegging for mat-, drikke- og renovasjonsavfall på selve messen. Det matavfallet som da blir igjen går til Tangen Dyrepark, en dyrepark kan nyttiggjøre seg nesten alt av matavfall.

Vi synes det er viktig å ha fokus på rekruttering til faget i form av kokkelærlingkonkurranser, og så synes vi det er gøy at de som allerede er i faget videreutvikler seg og konkurrerer. Konkurransene for kokk- og servitørlærlinger og Beste kokk i Innlandet, er et samarbeid med Kokkenes Mesterlaug Innlandet. Også her blir det stort fokus på utnytting av råvarer og på å minimere restavfallet.

Østlandske Storhusholdning er en relevant messe for eiere, ledere og ansatte i både privat og offentlig sektor innenfor hotell, restaurant, catering og kantine. Vi har erfaring med at det kommer besøkende fra i en tre-fire timers radius med bil eller tog, det vi si hele Østlandsområdet og opp til Trøndelag, sier messegeneral Konrad Sel.

 

Annonse
Annonse
Annonse