Reiseliv - en av regjeringens eksportsatsninger

Publisert: 28. september 2023 kl 11.32
Oppdatert: 28. september 2023 kl 11.32

­Det er også en viktig eksportnæring, da mange utenlandske besøkende legger igjen betydelig summer i lokalsamfunnene våre, samtidig som stadig flere nordmenn velger å feriere innenlands.

Den nye regjeringssatsningen, kalt «Hele Norge eksporterer», har som mål å øke eksporten fra Norge med 50 prosent innen 2030, med unntak av olje og gass. Denne satsningen skal bidra til økt eksport og ei mer konkurransedyktig reiselivsnæring, som er bærekraftig og lønnsom.

Vi ser frem til godt samarbeid med myndighetene i utformingen av de nødvendige virkemidlene som må til for å lykkes med eksportsatsningen. For å oppnå dette, er det avgjørende at myndighetene spiller på lag og støtter oss, og legger til rette for de riktige rammebetingelsene. Målet er at verdiskapingen skal opp, samtidig som klimagassutslippene skal ned, og at reiselivet skal være en lønnsom og bærekraftig helårsnæring. 

En viktig oppfordring til alle nyvalgte ordførere

At reiselivet er valgt som ei av landets viktigste eksportnæringer er en viktig anerkjennelse av næringens verdi og vekstpotensial. Nå håper jeg at alle nyvalgte politikere i alle landets kommuner og fylker også gir reiselivet den anerkjennelsen den fortjener. De ordførerne som satser på reiseliv de neste årene, vil få flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa. De vil få innbyggere som trives og som vil bli boende i kommunen, fordi det skjer noe i byen eller bygda etter arbeidstid, og de har tilgang til et godt serverings-, kultur- og utelivstilbud, som er viktig for deres sosiale liv og mentale helse.

Jeg ser frem til de kommende fire årene, og håper at politikerne aktivt vil legge til rette for at næringen kan vokse i regionen. Å jobbe for å utvikle aktiviteten i skuldersesongene er et viktig tiltak for å skape flere helårsarbeidsplasser i kommunen. Vi ønsker også at kommunene benytter seg av muligheten til å videreføre salgs- og skjenkebevillinger uten krav om ny bevilling, og innfører skjenking til 03.00, så lenge det ikke er til sjenanse for beboere. Eiendomsskatten bør reduseres eller fjernes på sikt, og kommunen bør unngå å drive kafeer og campingplasser selv, men heller sette driften ut til private eiere. Vi oppfordrer alle kommunepolitikere til å samarbeide med næringen om å utvikle en by eller bygd som er god å bo i og god å besøke, med grønne lunger, trivelige sosiale arealer og grønn destinasjonsutvikling. 

Forventer mange utenlandske besøkende i høst

Saken fortsetter under annonsen

Det er god stemning i reiselivet etter en vellykket sommersesong for de aller fleste. De ferskeste tallene fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse viser at hele åtte av ti bedrifter ser på sin nåværende markedssituasjon som god eller tilfredsstillende. Spesielt på Vestlandet og i Møre og Romsdal er optimismen høy. Men det er også utfordringer, særlig i Innlandet, der ekstremværet i august førte til store omsetningstap for mange bedrifter.

Retter vi blikket fremover, ser vi ulikheter i reiselivsbedriftenes fremtidsutsikter og bookinger for høsten. De fleste tror på en bedre eller uendret markedssituasjon, men økte kostnader og en strammere økonomi påvirker næringens prognoser. Reiselivet er likevel optimistiske! Troms og Finnmark skiller seg ut med en særlig høy andel optimister, med et stort antall bedrifter som ser positivt på høsten og det neste halvåret.

Den svake norske kronen fortsetter å tiltrekke enda flere utenlandske turister til Norge, og den gode trenden vi så i sommer – med mange utenlandske besøkende, fortsetter utover høsten. Det store flertallet av NHO Reiselivs medlemmer melder om enda flere bookinger for høsten eller sammen nivå som i fjor. Det er særlig reiselivet i Agder, Møre og Romsdal og Nord-Norge som kan vente seg et storinnrykk av utenlandske besøkende utover høsten og i vinter. Norsk kultur og norske opplevelser er mer populære enn noensinne blant våre internasjonale gjester, og flere aktører melder om et økende antall bookinger.  

Jeg ser frem til en spennende høst, og utvikling de neste årene for norsk reiseliv. Hvordan vil et maktskifte i flere store byer påvirke næringen? Med fokus på eksport, samarbeid og en positiv trend i markedet er mulighetene gode for vekst og utvikling. Vi gleder oss til å komme i dialog med alle nyvalgte ordførere for å diskutere hvordan vi kan bidra med å fremme norsk reiseliv.

 

 

 

Saken fortsetter under annonsen