Annonse

1 milliard til omstilling i event-, reiseliv- og serveringsnæringen

- I fjor brukte mange bedrifter muligheten til å starte investeringen i omstillingsprosjekter, og Innovasjon Norge tildelte midler til mange forprosjekter i hele landet. De nye midlene vil gjøre det mulig for oss å støtte langsiktige satsinger og hovedprosjekter. Det vil bedrifter i hele landet kunne dra nytte av i en krevende situasjon for norsk næringsliv, sier administrerende direktør Håkon Haugli.  

Innovasjonstilskudd er rettet mot små og mellomstore gründer- og vekstbedrifter. Målet er å bidra til at disse kan gjennomføre utviklingsprosjekter gjennom pandemiperioden, til tross for utfordringer med likviditeten.   

Ordningen finansierer utviklingsprosjekter som kan skape grunnlag for lønnsom vekst på mellomlang og lengre sikt. Den skal bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft og posisjonering for internasjonale markeder.  

Forslaget innebærer en økning på en milliard kroner til omstillingsordningen for event-, reiseliv- og deler av serveringsnæringene. Dette er en videreføring av en tilsvarende ordning, der Innovasjon Norge gjennomførte to utlysningsrunder i fjor. I første runde fikk 241 reiselivsbedrifter tilsammen 237 millioner kroner, mens søknadene fra annen runde er under behandling. Regjeringen vil utrede hvordan den kan utvide ordningen til å inkludere andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltak.  

Bedriftene kan få tilskudd til planlagte omstillingsprosjekter, og det skal gi dem bedre likviditet slik at de kan tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. Vi kan også gi støtte til prosjekter som innebærer omstilling til andre næringer der ressursene kan utnyttes bedre, sier Haugli.  

 

Annonse
Annonse
Annonse