Annonse
Foto: Avinor/Espen Solli

100 millioner flere arbeidsplasser i reisebransjen i år

Det forventes en sommer med mye reiseaktivitet etterhvert som verden friskmeldes, fra mars og månedene fremover. Mange store turoperatører melder om betydelig økning i forhåndsbookinger.
De siste økonomiske prognosene fra WTTC gir ytterligere håp for året som ligger foran oss, for bedrifter og millioner av ansatte i reiselivssektoren over hele verden.
I fjor advarte WTTC om at 174 millioner arbeidsplasser innen reiselivet globalt var i fare. Men i sin siste analyse er WTTC mer optimistiske og tror at så mange som 111 milloner av disse kan komme tilbake. Dette vil likevel være 17% under tallene for 2019, ialt 54 millioner færre arbeidsplasser. 
Dette er et best-case scenario, som forutsetter at oppsvinget i reiseaktiviteten starter i slutten av mars, at vaksinasjonsprogrammene holder høyt tempo og at omfattende testregimer raskt blir innført.
En mer forsiktig prognose tror at 84 millioner arbeidsplasser kommer tilbake i løpet av året, det vil i tilfelle være 25% under 2019-nivået, med 82 millioner færre arbeidsplasser som resultat. Under dette scenariet kommer oppsvinget i internasjonal reisevirksomhet først i annen halvdel av 2021. Da blir vaksiner rullet ut mer gradvis, internasjonale reiserestriksjoner vil bli løftet senere, noe som vil redusere 

Annonse
Annonse
Annonse