Annonse
Foto: Nils-Erik Bjørholt, VisitNorway.com
Nasjonal reiselivsstrategi 2030

43.000 nye jobber og gjester med høy verdiskapingseffekt og lavt klimaavtrykk

Dette gjør Norge til et av de aller første landene i verden som har en plan klar for reiselivsnæringen etter pandemien. – Første steg på veien er å få reiselivet på beina igjen, og gi næringen en restart, sier næringsminister Iselin Nybø.

I strategien fra Innovasjon Norge foreslås 23 tiltak som peker ut kursen for norsk reiseliv frem mot 2030. Strategien foreslår også tiltak for å øke aktiviteten i næringen på kort sikt.

– Det er mange små og store jobbskapere i reiselivsnæringen, som skaper velferd og levende lokalsamfunn over hele landet. Pandemien har rammet disse hardt, og nå trengs det strakstiltak for å få næringen raskt på beina igjen, sier næringsministeren.

– Det kommer til å bli beinhard kamp om utenlandsturistene når grensene åpner igjen. Derfor vil vi nå doble midlene til internasjonal markedsføring, slik at turistene velger Norge og alt det flotte norsk reiselivsnæring har å by på, sier Nybø.

Bestilte strategien før pandemien

Det var i fjor vinter regjeringen ga Innovasjon Norge oppdraget med å lage en nasjonal reiselivsstrategi. Opprinnelig ble den bestilt for å få et nytt blikk på den langsiktige utviklingen i norsk reiseliv. Da var næringen preget av tydelige voksesmerter, med høyt besøkstrykk på enkelte steder, spesielt i sommerhalvåret. Samtidig ønsker mange reisemål seg flere besøkende i store deler av året. Reiselivets klimaavtrykk må også reduseres det neste tiåret.

– Denne strategien legger opp til at reiselivet skal bli grønnere, mer lønnsomt og mer balansert. Det er viktig at vi har en plan for hvordan vi skal klare å utvikle norsk reiseliv i en mer bærekraftig retning. Denne strategien håper jeg vil bidra til det, sier Nybø.

– Vi har satt oss store mål, men gjennom 23 konkrete tiltak skal vi sammen klare å tiltrekke oss nye gjester, skape flere hjørnesteinsbedrifter og vekst for lokalsamfunn, samtidig som vi tar vare på landet vårt for fremtidige generasjoner, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Dette er første gang Norge får en nasjonal plan for reiselivet. Denne tar utgangspunkt i samhandling og samarbeid på tvers av kommuner, forskningsmiljøer, transportselskaper, fylkeskommuner, kulturinstitusjoner, reiselivsbedrifter og flere som på en eller annen måte spiller en rolle i reiselivet.

- Slik vi ser det er det er helt unikt at en strategi kobler så mange ulike bransjer, private og offentlige aktører. Reiselivet er veldig spesielt og komplekst, men om vi oppnår målene i strategien vil det få betydelige og positive konsekvenser for store deler av norsk næringsliv. Reiselivet bør spille en betydelig rolle i fremtidens norske næringsliv, og være en del av løsningen i det grønne skiftet, sier Bratland Holm.

Alle 23 tiltakene har en tydelig adressat på hvem som har ansvaret. Noen har en kort horisont for å bidra til å få reiselivet tilbake på bena etter pandemien, mens andre er mer langsiktige, for å styrke norsk reiselivsnæringens konkurransekraft og redusere klimaavtrykket.

Basert på de ulike tiltakene er målet å øke Norges eksportinntekter med NOK 20 milliarder og antall jobber med nærmere 43.000 innen 2030. 

Et redusert klimaavtrykk er helt sentralt i strategien. CO2-avtrykket fra de besøkendes transport til, fra og i Norge skal reduseres med ti prosent årlig, med 2019-tallene som utgangspunkt. De totale utslippene fra reiselivsnæringen skal halveres innen 2030. For å få til det er FNs bærekraftsmål og regjeringens mål om det grønne skiftet vektlagt. Strategien peker blant annet på at Norge skal ha størst mulig andel gjester med høy verdiskapingseffekt og lavt klimaavtrykk. 

Annonse
Annonse
Annonse